Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от петък 20.11.2020 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в петък 20.11.2020 г.
валидно до петък 04.12.2020 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000960/06.07.2020 г.

Джоан Маргарет Янг

гр.Банско,ул„Явор”,№18, вх.Д,ет.6,ап.7

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001082/29.07.2020г.

Елиша Рут Окли

гр.Банско,к-с„Адеона резиденс”,вх.А,ет.3,ап.23

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001011/29.11.2016г.

АУ001181/10.08.2020г.

Вельо Георгиев Чапкънов

с. Обидим, общ.Банско

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001188/11.08.2020г.

Ангелина Каменова Далкалъчева

гр.София, жк. „Дружба”, бл.28,ет.7,ап.28

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001192/11.08.2020г.

Иван Петров Диков

гр. Долни Дъбник, ул.”Христо Янчев”,№1

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001193/11.08.2020г.

Петър Иванов Диков

гр. Долни Дъбник, ул.”Христо Янчев”,№1

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001194/11.08.2020г.

Десислава Иванова Дикова

Гр.Благоевград, ул. „14-ти полк”, №2Б,ет.2

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001199/11.08.2020г.

Зоя Владимирова Ангелова

гр.София, жк. „Лагера”, бл.26, вх.А,ет.1,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001204/11.08.2020г.

Бари Самуел Ример

гр.Банско,ул„Иконом Чучулайн”,№74-76

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001213/12.08.2020г.

Петър Димов Драгижев

гр.София, жк. „Люлин”, №918, вх.Б,ап.37

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001247/18.08.2020г.

Владимир Димитров Лазаров

гр.София, жк. „Банишора”, №28, вх.Б,ет.8,ап.90

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001277/19.08.2020г.

Валентин Лазаров Парапунов

гр.Петрич, ул. „Дунав”, №32А

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001286/19.08.2020г.

Надежда Петрова Кехайова

гр.Разлог, ул. „Цар Иван Асен II”, №2, ап.8

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001290/19.08.2020г.

АУ001291/19.08.2020г.

Здравка Иванова Шумарова

гр.Разлог, жк. „Саровица”, №3,ет.ап.11

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001310/10.09.2020г

АУ001317/14.09.2020г.

АУ001318/14.09.2020г.

АУ001319/14.09.2020г.

АУ001320/14.09.2020г.

Алуксандър Костадинов Пидов

гр.Банско, ул. „Кирил и Методи”, №31

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001308/10.09.2020г.

Николай Иванов Пицин

гр.Банско, ул. „Захари Стоянов”, №12

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001352/16.09.2020г.

Благовест Томов Слаев

гр.Банско, ул. „Захари Зограф”, №1

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001395/17.09.2020г.

Анастас Викторов Цонков

гр.София, ул. „Миджур”, бл.2

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001396/17.09.2020г.

Йоанна Костова Цонкова

гр.София, ул. „Яна Язова”, №14, ет.3

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001405/18.09.2020г.

Михаил Стефанов Светозаров

гр.София, ул. „Баба”, №14

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001409/18.09.2020г.

Невена Ангелова Джалова

с.Борово, общ.Гоце Делчев

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001426/23.09.2020г.

Владимир Ангелов Бенчев

с.Трудовец, общ.Ботевград, ул. „Тутракан”,№5

**********

ДНИ, ТБО