Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 19.01.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 19.01.2021 г.
валидно до вторник 02.02.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001281/19.08.2020г.

АУ001301/20.08.2020г.

Елена Николова Джолева

Гр. Благоевград, жк Еленово №87, ет.5, ап.13

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001282/19.08.2020г.

Любен Николов Пашов

Гр. Благоевград, жк Еленово №87, ет.5, ап.13

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001299/20.08.2020г.

Мартин Атанасов Маринов

Гр. София, ж.к. Хиподрума, №144, вх.В, ет.2, ап.53

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001433/23.09.2020г.

Мирела Сттефанова Даскалова

Гр. София, общ. Столична, ж.к. Манастирски ливади –Б, №42, ет.3, ап.6

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001451/23.09.2020г.

Симеон Богомилов Димитров

Гр. София, общ. Столична, ж.к. Овча Купел 2, №29, вх.Д, ет.5

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001485/29.09.2020г.

Сю Бомфри

Гр. Банско,общ. Банско, ул. Добри Войников №19, ет.2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001488/29.09.2020г.

Кристофър Джеймс Скинър

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Кралев двор 4, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001490/29.09.2020г.

Валери Ан Марш

Гр.Банско, общ. Банско, ул.Вардар №2, ет.2, ап.36

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001492/29.09.2020г.

Лиза Каролайн Ууд

Гр. София, общ. Столична, ул. Цар Иван Шишман №8

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001493/29.09.2020г.

Денис Мери Тууми

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Явор №34, вх.В, ет.2, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001494/29.09.2020г.

Уай Мун Чуи

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Клуб Сезони, ап.80

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001495/29.09.2020г.

Тай Уа Чуи

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Клуб Сезони, ап.80

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ001496/29.09.2020г.

Уенди Черил Гастон

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Парадизо Верде №2, ет.1, ап.I13

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ001501/29.09.2020г.

Али Ширзад

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Бъндерица № 51

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ001502/29.09.2020г.

Патрик Джозеф Кенни

Гр.Банско, общ. Банско, ул, Васил Кънчов №8, ет.2, ап.13

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ001503/29.09.2020г.

Кристофър Дейвид Болтън

Гр. Банско, общ. Банско, ап. х-л, ПИ 151005, ет.2, ап.12

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ001504/29.09.2020г.

Антъни Сенис О`Съливан

Гр. Банско, общ. Банско, ул.Явор №34, вх.Д, ет.4, ап.20

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ001506/29.09.2020г.

Бари Джон Фог

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Пирински Височини, №А, ет.1, ап.А08

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ001507/30.09.2020г.

Джейн Мари Хейуорт

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Магерницата, ет.3, ап.19

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ001508/30.09.2020г.

Джъстин Ноел Хонан

Гр. София, общ. Столична, ул. Граф Игнатиев №1

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ001509/30.09.2020г.

Джералдин Мери Хонан

Гр. София, общ. Столична, ул. Граф Игнатиев №1

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ001510/30.09.2020г.

Алессия Пиерантони

Гр. София, общ. Столична, ул. Димитър Манов №15, вх.1, ет.11, ап.38

**********

ДНИ и ТБО