Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 20.01.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в сряда  20.01.2021 г.
валидно до сряда 03.02.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001300/20.08.2020 г.

Румяна Иванова Христова - Маринова

гр.София, жк. „Хиподрума”,№144, вх.В, ет.2,ап.53

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001307/09.09.2020г.

Емил Петров Йотов

гр.Благоевград, жк. „Ален Мак”, бл.22,вх.Б,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001379/17.09.2020г.-

АУ001386/17.09.2020г.

Росица Цанзопулос

гр.София, бул. „Ал. Стамболийски”,№55, вх.5, ет.1,ап.94

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001387/17.09.2020г.-

АУ001394/17.09.2020г.

Янис Томас Цанзопулос

гр.София, бул. „Ал. Стамболийски”,№55, вх.5, ет.1,ап.94

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001467/25.09.2020г.

Петрана Спасова Рупчина

гр.Банско, ул. „Икомон Чучулайн”,№16

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001511/30.09.2020г.

Анна Бейралас

гр.Банско, к-с. „Парадисо верде”, вх.1,ет.4,ап.В30

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001512/30.09.2020г.

Адам Едуардс Дженър

гр.Банско, ул. „Бъндерица”, №51, вх.А,ет.5,ап.83

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001514/30.09.2020г.

Джон Дей

гр.Банско, к-с. „Гранд роял”, вх.В,ет.П,ап.В1

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001515/30.09.2020г.

Хауърд Джеймс Гроувс

гр.Банско, ул. „Кошерината ”, ап.С-303

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001516/30.09.2020г.

Каолт Донахю

гр.Банско, к-с. „Уайтуд лодж”, №А,ет.2,ап.36

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001517/30.09.2020г.

Андрю Питър Леонард

гр.Банско, ул. „Драма”, №2, вх.Б7,ет.3, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001518/30.09.2020г.

Дмитрий Владимирович Суворов

гр.Банско, ул. „Лазар Герман”,№9, ет.3, ап.А3.2

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001519/30.09.2020г.

Дейвид Хей

гр.Банско, ул. „Асаница”, №12, вх.1,ап.404

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001520/30.09.2020г.

Даниела Методиева Цигорийна

гр.Банско, ул. „Пирин”, №26

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001524/30.09.2020г.

Андрей Виталиевич Андрейченко

гр.Банско, ул. „Захари Стоянов”,№54, ет.2,ап.А10

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001525/30.09.2020г.

Гари Робърт Пен

гр.Банско, ул. „Стефан Караджа”,№76,ет.2,ап.3.4

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001531/30.09.2020г.

Гилврей Макнивън

гр.Банско, к-с. „Мария-Антоанета”,№В,ет.3,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001532/13.10.2020г.

Бахадир Сенер

гр.Банско, к-с. „Клуб сезони”,ет.4, ап.77

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001533/13.10.2020г.

Лин Денис Ортън

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвис”, ет.3, ап.51

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001534/13.10.2020г.

Кевин Майкъл Бари

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвис”, ет.3, ап.51

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001535/13.10.2020г.

Юджийн Джерард Слевин

гр.Банско, ул. „Полк. Димитър Младенов”, №3

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001536/13.10.2020г.

Никола Джейн Кампас

гр.Банско, к-с.  „Евъргрийн”, ет.1, ап.8

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001539/13.10.2020г.

Лазар Велков

гр.Банско, ул. „Стражите”, №16,ет.1ап.2

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001540/13.10.2020г.

Васко Трайков Дамевски

гр.Банско, ул. „Кралев двор”, №5, ет.2, ап.79

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001541/13.10.2020г.

Мирослав Владимиров Христов

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, №19,ет.3, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001544/14.10.2020г.

Марио Любомиров Колев

гр.Благоевград, ул. „Мите Марков”, №1,ет.2

**********

ДНИ, ТБО