Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 09.02.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  във вторник 09.02.2021 г.
валидно до вторник 23.02.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001279/19.08.2020 г.

АУ001280/19.08.2020г.

Стефка Николова Стоянова

гр.Разлог,ул. „Тодорица Попова”, №2

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ001614/16.10.2020г.

Гарет Томас Дженкинс

гр.Банско, ул.”Меча дупка”, №8, ет.2, ап.19

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ001615/16.10.2020г.

Наталия Владимировна Трегубова

гр.Банско, ул. „Герачни улици”, №1, ет.0,ап.13

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ001616/16.10.2020г.

Винсент Мартин Кинг

гр.Банско, к-с. „Панорама”, №Б, ет.3, ап.102

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ001621/21.10.2020г.

Петер Пренер

гр.Разлог, к-с. „Пирин голф”, бл.2, ет-1,ап.4

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ001622/21.10.2020г.

Мери Куш

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”, №А, ет.2, ап.29

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ001623/21.10.2020г.

Сеамус Патрик Куин

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”, №А, ет.2, ап.29

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ001625/21.10.2020г.

Дерек Киран Мартин

гр.Банско, к-с. „Парк вю”, №В, ет.П, ап.5.1

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ001626/21.10.2020г.

Вишал Шарма

гр.Банско, к-с. „Роял тауърс”, ет.5, ап.854

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ001627/21.10.2020г.

Мекуш Шарма

гр.Банско, к-с. „Роял тауърс”, ет.5, ап.854

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ001628/21.10.2020г.

Теодосия Кириакос Мавлу

гр.Банско, к-с. „Свети Георги лодж”, ет.4, ап.126

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ001629/21.10.2020г.

Мануел Алонсо Перес

гр.Банско, ул. „Страгите”, ап.20

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ001631/21.10.2020г.

Сергей Василевич Шишкин

с. Поленица, общ. Сандански, ул. „Изгрев”,№10,вх.В,ап.24

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ001632/21.10.2020г.

Джонатан Патрик Ларкин

гр.Банско, ул. „Добри Чинтулов”, №11

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ001633/21.10.2020г.

Елена Владимировна Черемисина

гр.Банско, к-с. „Роял тауърс”, бл.2, ет.1

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ001634/21.10.2020г.

Виктор Геннадьевич Черемисин

гр.Банско, к-с. „Роял тауърс”, бл.2, ет.1

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ001635/21.10.2020г.

Роса Мария Саус Кастея

гр.Банско, к-с. „Флоримонт”,вх.С,ет2

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ001636/21.10.2020г.

Марк Тахер Чоудри

гр.Банско, ул. „Мис Стоун”, №6, ет.4,ап.81

**********

ДНИ,ТБО

19.

АУ001637/21.10.220г.

Алберто Дел Посо Кортес

гр.Банско, к-с. „Роял парк енд спа”,  ет.П

**********

ДНИ,ТБО

20.

АУ001638/21.10.2020г.

Людмила Всеволодовна Нестеренко

гр.Банско, ул. „Муратово езеро”, №10, ет.1, ап.19

**********

ДНИ,ТБО

21.

АУ001639/2.10.2020г.

Кийт Рейнолдс

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвис”,

ет.5, ап.105

**********

ДНИ,ТБО

22.

АУ001642/21.10.2020г.

Майкъл Теранс Куин

гр.София, ул. „Кир Благо  Тодев”, №4.10,ет.0, ап.117

**********

ДНИ,ТБО

23.

АУ001643/21.10.2020г.

Шона Мари Куин

гр.София, ул. „Кир Благо  Тодев”, №4.10,ет.0, ап.117

**********

ДНИ,ТБО

24.

АУ001644/21.10.2020г.

Борче Велковски

гр.София, ул. „Найден Геров”, №12,вх.В, ет.3, ап.9

**********

ДНИ,ТБО

25.

АУ001645/21.10.2020г.

Александър Велковски

гр.София, ул. „Найден Геров”, №12,вх.В, ет.3, ап.9

**********

ДНИ,ТБО

26.

АУ001649/22.10.2020г.

Джейн Мансел

гр.Банско, ул. „Добри Чинтулов”, №11

**********

ДНИ,ТБО

27.

АУ001650/22.10.2020г.

Джон Едмонд Мансел

гр.Банско, ул. „Добри Чинтулов”, №11

**********

ДНИ,ТБО