Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 16.02.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  във вторник  16.02.2021 г.
валидно до вторник  02.03.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001660/22.10.2020 г.

Венко Костадинов Думбанов

гр.Благоевград, ул. „Коста Босилков”, №54А,ет.2

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001602/16.10.2020г.

Таничка Христова Игнева

гр. Ловеч, ул. „Търговска”, №38,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001619/21.10.2020г.

Симеон Стефанов Джуров

гр.София, ул. „438”, №10Б

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001620/21.10.2020г.

Иван Луков Шиндаров

гр.София, кв „Симеоново 53”,№9

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001640/21.10.2020г.

Мина Георгиева Базотева-Стойкова

гр. Ловеч, жк. „Младост”, №317, вх.Б,ет.4,ап.12

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001646/21.10.2020г.

Елка Валентинова Серафимова

гр.София, ул. „Незабравка”, №315, ет.6, ап.22

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001651/22.0.2020г.

Трушна Джаснантрай Рао

гр.Банско, ул. „Неофит Рилски”, №33,ет.1,ап.6

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001652/22.10.2020г.

Андрей Кузнецовс

гр.Банско, к-с. „Парадизо верде”, №Д, ет.1,ап.11

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001653/22.10.2020г.

Пол Майкъл Дюбал

гр.Банско,к-с „Емералд”, ет.2,ап.202

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001656/22.10.2020г.

Дмитрий Александрович Мартинов

гр.Банско, ул. „Георги Голев”, №1, ап.013

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001657/22.10.2020г.

Жулиета Димитрова Мартинова

гр.Банско, ул. „Георги Голев”, №1, ап.013

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001658/22.10.2020г.

Амир Саримсаков

гр.Банско, ул. „Герачни улици”, №1, ап.57

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001659/22.10.2020г.

Димитрия Стоянова Думбанова

гр.Благоевград, ул. „Александър Стамболийски”, №42,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001661/22.10.2020г.

Дарко Митевски

гр.Банско, ул. „Кир Благо Тодев”, бл.А, ет.0, ап.108

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001662/22.10.2020г.

Алън Денис Томпсън

гр.Банско, х-л. „Лъки Банско”, №2107, ап.-1

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001663/22.10.2020г.

Лорна Летиша Томпсън

гр.Банско, х-л. „Лъки Банско”, №2107, ап.-1

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001664/22.10.2020г.

Маргарет Хейзъл Нихолс

гр.Банско, х-л. „Лъки Банско”, №2107, ап.-1

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001665/22.10.2020г.

Греъм Стюард Нихолс

гр.Банско, х-л. „Лъки Банско”, №2107, ап.-1

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001666/22.10.2020г.

Николай Олегович Таранков

гр.Банско, ул. „Тодорин връх”, №8,ет.1, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001669/22.10.2020г.

Дарън Бишъп

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвидс”, ет.2, ап.47

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001671/22.10.2020г.

Едуард Вячеславович Тарасов

гр.Банско, к-с. „Парадизо верде”,

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001672/22.10.2020г.

Сергей Владимирович Меркулов

гр.Банско, ул. „Явор”, №18, ет.3, ап.3-7

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001673/22.10.2020г.

Хоакин Виярес Ортега

гр.Банско, к-с. „Свети Иван”, вх.А1, ет.5, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001674/22.10.2020г.

Лорис Барбато

гр.Банско, к-с. „Уинслоу”, вх.А,ет.4, ап.74

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001675/22.10.2020г.

Мария Христос Асаниоту

гр.Банско, ул. „Караманица”, №11, вх.А, ет.1, ап.1.6

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001676/22.10.2020г.

Йоанис Христос Асаниотис

гр.Банско, ул. „Караманица”, №11, вх.А, ет.1, ап.1.6

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ001680/22.10.2020г.

Мартин Пол Олали

гр.Банско, ул. „Явор”, №18,вх.С, ет.4, ап.4-7

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ001681/23.10.2020г.

Надя Амани

гр.Банско, к-с. „Роял парк енд спа”, бл.Б2, ет.5, ап.62

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ001682/23.10.2020г.

Джеймс Лий Бърн

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвис”,  ет.3, ап.52

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ001683/23.10.2020г.

Емили Бърн

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвис”,  ет.3, ап.52

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ001684/23.10.2020г.

Петрос Елефтериос Тимудас

гр.Банско, ул. „Иван Асен II”, №27,ет.2, ап.1.2

**********

ДНИ, ТБО

32.

АУ001685/23.10.2020г.

Иоана Евангелос Зафиропулу

гр.Банско, ул. „Иван Асен II”, №27,ет.2, ап.1.2

**********

ДНИ, ТБО

33.

АУ001686/23.10.2020г.

Мариета Ангелова Славкова

гр.София, ул. „Атанас Узунов”, №25,вх.Б, ет.4, ап.38

**********

ДНИ, ТБО

34.

АУ001687/23.10.2020г.

Стефан Димитров Славков

гр.София, ул. „Персеник”, №15,вх.В, ет.1, ап.27

**********

ДНИ, ТБО

35.

АУ001692/23.10.2020г.

Евгения Георгиева Ангелова

гр.София, ул. „Калина Вескова”, №1

**********

ДНИ, ТБО

36.

АУ001693/23.10.2020г.

Симеон Венциславов Ангелов

гр.София, ул. „Калина Вескова”, №1

**********

ДНИ, ТБО

37.

АУ001738/27.10.2020г.

Красимира Петкова Коева

гр.София, жк. „Овча купел”, №30,вх.А, ет.6,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

38.

ПС000141/09.12.2020г.

Иван Лазаров Колчагов

гр.Банско, ул. „Георги Бенковски”, №2

**********

ДНИ, ТБО

39.

ПС000143/09.12.2020г.

Стефан Николов Баряков

гр.Банско, ул. „Княз Борис I”, №37

**********

ДНИ, ТБО