Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 23.02.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 23.02.2021 г.
валидно до вторник 09.03.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001641/21.10.2020 г.

Станимир Цветославов Стойков

гр.Ловеч, жк.Младост, №317, вх.Б, ет.4, ап.12

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001688/23.10.2020г.

Карен Сюзан Луптън

гр.Банско, к-с „Нови Хан”, №Б/В,ет.3,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001689/23.10.2020г.

Антони Луптън

гр.Банско, к-с „Нови Хан”, №Б/В,ет.3,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001690/23.10.2020г.

Нейл Уилям Хози

гр.Банско, к-с „Елегант спа”, ет.3,ап.30

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001691/23.10.2020г.

Дафне Ан Хози

гр.Банско, к-с „Елегант спа”, ет.3,ап.30

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001696/23.10.2020г.

Сумира Джамил

гр.София, ул. „Цар Иван Шишман”, №8

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001697/23.10.2020г.

Мухамад Танвир Джамил

гр.София, ул. „Цар Иван Шишман”, №8

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001698/23.10.2020г.

Аартче Тен Волде

гр.Банско, к-с „Маунтин резиденс”, ет.1,ап.С19

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001699/23.10.2020г.

АУ001700/23.10.2020г.

Дагшабен Пател

гр.Банско, ул. „Васил Кънчов”, №10, ет.1,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001701/23.10.2020г.

АУ001702/23.10.2020г.

Правинбхай Бабубхай Пател

гр.Банско, ул. „Васил Кънчов”, №10, ет.1,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001703/23.10.2020г.

Киара Джоан Маккейб

гр.Банско, к-с. „Св. Георги ски енд спа”, №1, вх.С,ап.102

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001704/23.10.2020г.

Пол Алфред Хоукинс

гр.София, ул. „Неофит Рилски”, №55,ет.4,ап.23

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001705/23.10.2020г.

Джолдж Ейбрахам

гр.София, ул. „Неофит Рилски”, №55,ет.4,ап.23

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001706/23.10.2020г.

Камни Бартия

гр.Пловдив, ул. „Цар Борис III обединител”, №54, ап.25

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001707/23.10.2020г.

Шашанк Бартия

гр.Пловдив, ул. „Цар Борис III обединител”, №54, ап.25

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001708/23.10.2020г.

Наталия Борисовна Каширина

гр.Банско, к-с. „Гранд Банско 2”, бл.F,ет.5, ап.504

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001721/27.10.2020г.

Джон Едуард Уилкокс

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, 84, вх.В, ет.4, ап.23

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001722/27.10.2020г.

Джема Ан Еванс

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвидс”, ет.1,ап.С7,С8

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001723/27.10.2020г.

Ричард Дейвид Еванс

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвидс”, ет.1,ап.С7,С8

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001724/27.10.2020г.

Луиза Маргарет Уолъс

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”, №7,ет.3,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001733/27.10.2020г.

Галина Атанасова Вангелова

гр.София, жк. „Хиподрума”,№146, вх.Б, ет.2

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001737/27.10.2020г.

Валентин Иванов Василев

гр.София, жк. „Овча Купел”, №30, вх.А,ет.6, ап.17

**********

ДНИ, ТБО