Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 05.03.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в петък  05.03.2021 г.
валидно до петък 19.03.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001711/23.10.2020 г.

АУ001712/23.10.2020г.

Сатиш Рупани

гр.Банско, к-с. „Мария Антоанета”, №В,ет.2,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001713/23.10.2020г.

Сергей Сергеевич Любартович

гр.Банско, к-с. „Парадизо верде”, №В,ет.2,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001714/23.10.2020г.

Надежда Сергеевна Олейник

гр.Банско, ул. „Страгите”, №4, ап.41Д

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001715/23.10.2020г.

Денис Алексанрдович Олейник

гр.Банско, ул. „Страгите”, №4, ап.41Д

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001716/23.10.2020г.

Сали Елън Матюс

гр.Банско, к-с. „Маунтин Парадайс”,ет.2,ап.2А

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001717/23.10.2020г.

Уорън Едуард Андрю Матюс

гр.Банско, к-с. „Маунтин Парадайс”,ет.2,ап.2А

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001718/23.10.2020г.

Джонатан Питър Марууд

гр.Банско, к-с. „Панорама”,ет.4,ап.405

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001719/23.10.2020г.

Максим Владимирович Земцов

гр.Банско, к-с. „Маунтин резиденс”, №1,ет.4,ап.73

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001725/27.10.2020г.

Бари Фитцпатрик

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”, №7,ет.3,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001726/27.10.2020г.

Олга Викторовна Якушова

гр.Банско, к-с. „Пайн тринс”,ет.2,ап.2А

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001727/27.10.2020г.

Анзжела Кристин Гълифърд

гр.Банско, к-с. „Новия хан”,ет.2,ап.12

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001736/27.10.2020г.

Питър Реймънд Бъдинг

гр.Банско, к-с. „Новия хан”,ет.2,ап.12

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001739/27.10.2020г.

Игор Александрович Гаврилов

гр.Банско, ул. „Стефан Стамболов”,№60,ет.4,ап.4

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001742/27.10.2020г.

Пол Едуард О`Брайън

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”,№А,ет.3,ап.43

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001743/27.10.2020г.

Едуард Джоузеф Гормли

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”,№А,ет.3,ап.43

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001744/27.10.2020г.

Луис Анджела Търнър

гр.София, бул. „Патриарх Евтимий”,№36, вх.Б, ет.4,ап.13

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001745/27.10.2020г.

Нийл Търнър

гр.София, бул. „Патриарх Евтимий”,№36, вх.Б, ет.4,ап.13

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001746/27.10.2020г.

Джудит Луиз Форд

гр.Банско, ул. „Найден Геров”,№2,вх.Г,ет.3,ап.16

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001747/27.10.2020г.

Питър Джон Холбрук

гр.Банско, ул. „Найден Геров”,№2,вх.Г,ет.3,ап.16

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001748/27.10.2020г.

Брайън Марк Лали

гр.Банско, к-с. „Нарцис 2”,№4, ет.4,ап.91

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001771/28.10.2020г.

Елеонора Николаевна Стойменова

гр.София, жк. „Младост”,№4, бл.401, вх.2

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000002/28.01.2021г.

АУ000003/28.01.2021г.

Банско Адвенчър ЕООД

гр.София, ул. „Козяк”, №21А, вх.А, ет.1,ап.2

**********

ДНИ, ТБО