Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 31.03.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в сряда 31.03.2021 г.
валидно до
сряда 14.04.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001842/06.11.2020 г.

АУ001843/06.11.2020г.

АУ001841/06.11.2020г.

Боряна Георгиева Колчагова Кичева

Гр.София, ж.к. Люлин,№623,вх.Б. ет.5

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001846/06.11.2020г.

Мари Шиърър

Гр.София, ул “ Г. Райчев”, ,№7,ет.2. ап.12

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001847/06.11.2020г.

Стивън Джон Шиърър

Гр.София, ул “ Г. Райчев”, ,№7,ет.2. ап.12

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001834/06.11.2020г.

Матю Уолдчар Уорхафтиг

Гр.София, пл “ Славейков”, ,№7,ет.2. ап.19

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001835/06.11.2020г.

Марк Андрю Уестън

Гр.Банско, ул “ Глазне”, ,№14,ет.1. ап.5

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001836/06.11.2020г.

Ричард Джеймс Рийд Йелдън

Гр.Банско, ул “ Глазне”, ,№14, ет.1. ап.5

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001837/06.11.2020г.

Маргарет Вилхемайн Скингъл

Гр.Банско, ул “ Валевицата”, №2 ,ет.2. ап.10

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001839/06.11.2020г.

Марк Роналд Стедфорд

Гр.Банско, к-с  “ Четирилистна детелина”, ,№А,ет.5. ап.5

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001838/06.11.2020г.

Мартин Стивън Скингъл

Гр.Банско, ул “ Валевицата”, ,№2,ет.2. ап.10

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001840/06.11.2020г.

Робърт Туун

Гр.Банско, к-с  “ Четирилистна детелина”, ,№А,ет.5. ап.5

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000217/16.03.2020г.

Магдалена Георгиева Обецанова

Гр.Банско,  ул. “Ел-тепе”, №16

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000216/16.03.2020г.

Росица Арсенова Обецанова

Гр.Банско,  ул. “Ел-тепе”, №16

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000215/16.03.2020г.

Велина Георгиева Янчовичина

Гр.Банско,  ул. “Ел-тепе”, №16

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000214/16.03.2020г.

Георги Иванов Обецанов

Гр.Банско,  ул. “Ел-тепе”, №16

**********

ДНИ, ТБО