Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 08.04.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във четвъртък 08.04.2021 г.
валидно до четвъртък 22.04.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001917/18.11.2020г.

Сара Луиз Седлър

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Неофит Рилски №33, ет.1, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001916/18.11.2020г.

Кристофър Джайлс Стенбрич

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Неофит Рилски №33, ет.1, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001915/18.11.2020г.

Николас Гриин

Гр. Банско, общ. Банско, жс Аспен Хаус №А, ет.3, ап.413

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001914/18.11.2020г.

Катрин Джанет Гриин

Гр. Банско, общ. Банско, жс Аспен Хаус №А, ет.3, ап.413

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001912/18.11.2020г.

Джой Сандра Алтер

Гр. София, общ. Столична, бул. П. Евтимий, №36, вх.Б, ет.4, ап.13

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001911/18.11.2020г.

Кристофър Джон Алгер

Гр. София, общ. Столична, бул. П. Евтимий, №36, вх.Б, ет.4, ап.13

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001909/17.11.2020г.

АУ001910/17.11.2020г.

Верка Георгиева Маркова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Гладстоун, №16

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001908/17.11.2020г.

Елизабет Мериан Бойл

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Нарцис №4, ет.1, ап.37

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001907/17.11.2020г.

Шиниъл Маргарет Мари Бойл

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Нарцис №4, ет.1, ап.37

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001906/17.11.2020г.

Сюзан Дейрдре Макелрой

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Нарцис №4, ет.1, ап.37

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001905/17.11.2020г.

Елена Анатолиевна Коковашина

Гр. Банско, общ. Банско,м. Страгите, ап.26Н

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001902/17.11.2020г.

Джулия Мария Каната

Гр. Банско, общ. Банско,м. Страгите, ап.12Н

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ001901/17.11.2020г.

Юлия Филипова Левтерова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Стефан Караджа, №75, ет.1, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ001900/17.11.2020г.

Левтер Иванов Левтеров

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Стефан Караджа, №75, ет.1, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ001899/17.11.2020г.

Спиридон Панайотис Стрифтос

Гр.Банско, общ. Банско, ул, Васил Кънчов №8, ет.5, ап.38

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ001898/17.11.2020г.

Зафеириа Стрифту

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин, вх.В, ет.2, ап.12

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ001897/17.11.2020г.

Джонатан Робърт Лойд

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Белведере Холидей Клуб, №1, вх.А, ет.5, ап.85

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ001896/17.11.2020г.

Кърсти Емма Лойд

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Белведере Холидей Клуб, №1, вх.А, ет.5, ап.85

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ001895/17.11.2020г.

Цветлин Лазаров Коцев

Гр. София, общ. Столична, ул. Йордан Хаджиконстантинов, №92, ет.4, ап.11

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ001894/17.11.2020г.

Аманда Джейн Уейд

Гр. Банско, общ. Банско, х. К-с Лъки Банско, ет.3, ап.417

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ001893/17.11.2020г.

Едит Елизабет Хелън Уейд

Гр. Банско, общ. Банско, х. К-с Лъки Банско, ет.3, ап.417

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ001892/17.11.2020г.

Керълайн Франсиз Хюит

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Уайтууд Лодж, ПИ 156021, №А, ет.4, ап.52

**********

ДНИ и ТБО

23.

АУ001888/16.11.2020г.

Димитър Апостолов Митрев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Рила №26

**********

ДНИ и ТБО

24.

АУ001887/16.11.2020г.

Катерина Николова Митрева

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Рила №26

**********

ДНИ и ТБО

25.

АУ001886/16.11.2020г.

Кирил Владимирович Гончаров

Гр. Банско, общ. Шинова Ела, св. Иван, №17, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.10

**********

ДНИ и ТБО

26.

АУ001883/16.11.2020г.

Саймън Бенджамин Джимак

Гр. Банско, общ. Банско, хот. к-с Френдс, ап.L5

**********

ДНИ и ТБО

27.

АУ001882/16.11.2020г.

Хелън Мери Дръманд Гинес

Гр. Банско, общ. Банско, хот. к-с Френдс, ап.L4

**********

ДНИ и ТБО

28.

АУ001880/16.11.2020г.

Георги Димитров Димашев

Гр. Бургас, общ. Бургас, жк Изгрев, №16, вх.1, ет.2, ап.5

**********

ДНИ и ТБО

29.

АУ001877/16.11.2020г.

Иван Марков Чиков

Гр. Ботевград, общ. Ботевград, ул. Саранск, №4, вх.В, ет.7, ап.21

**********

ДНИ и ТБО

30.

АУ001876/16.11.2020г.

Людмила Василева Чикова

Гр. Ботевград, общ. Ботевград, ул. Саранск, №4, вх.В, ет.7, ап.21

**********

ДНИ и ТБО

31.

АУ001875/16.11.2020г.

Роланд Йохан Броексма

Гр. Банско, общ. Банско, 217, вх.В, ет.4, ап.В21

**********

ДНИ и ТБО

32.

АУ001874/16.11.2020г.

Уейн Майкъл Джепсън

Гр. Банско, общ. Банско, хотел и жил. Сгради, № Б2, вх.1, ет.1, ап.2.1

**********

ДНИ и ТБО

33.

АУ001873/16.11.2020г.

Трейси Дона Редуул

Гр. Банско, общ. Банско, хотел и жил. Сгради, № Б2, вх.1, ет.1, ап.2.1

**********

ДНИ и ТБО

34.

АУ001872/16.11.2020г.

Сюзън Синклер

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Цар Симеон, №13

**********

ДНИ и ТБО

35.

АУ001871/16.11.2020г.

Гордън Уилям Синклер

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Цар Симеон, №13

**********

ДНИ и ТБО

36.

АУ001870/16.11.2020г.

Лесли Кей Сандерсън

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Аспен Хаус, №А, ет.1, ап.206

**********

ДНИ и ТБО

37.

АУ001869/16.11.2020г.

Уилям Джон Сандерсън

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Аспен Хаус, №А, ет.1, ап.206

**********

ДНИ и ТБО

38.

АУ001868/16.11.2020г.

Надежда Владимировна Ромашкова

Гр. Банско, общ. Банско, м. Страгите, ап. 24Н

**********

ДНИ и ТБО

39.

АУ001867/16.11.2020г.

Люк Ричард Диксън

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Глазне, №5, вх. D, ет.3, ап.305

**********

ДНИ и ТБО

40.

АУ001866/16.11.2020г.

Джонатан Уилям Ро

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Глазне, №5, вх. D, ет.3, ап.305

**********

ДНИ и ТБО

41.

АУ001865/16.11.2020г.

Кейти Браун

Гр.Банско, общ. Банско, жс трите Еделвайса, ПИ 013034, ет.4, ап.34

**********

ДНИ и ТБО

42.

АУ001864/16.11.2020г.

Виктория Томпсън

Гр.Банско, общ. Банско, жс трите Еделвайса, ПИ 013034, ет.4, ап.34

**********

ДНИ и ТБО

43.

АУ001861/16.11.2020г.

Сали Мари Нътал

Гр. София, общ. Столична, ул. Добри Войников, № 19, ет.2, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

44.

АУ001857/16.11.2020г.

Питър Джон Тиндъл

Гр. Разлог, общ. Разлог, ул. Патриарх Евтимий, №8А

**********

ДНИ и ТБО

45.

АУ001856/16.11.2020г.

Алисън Мари Тиндъл

Гр. Разлог, общ. Разлог, ул. Патриарх Евтимий, №8А

**********

ДНИ и ТБО

46.

АУ001851/06.11.2020г.

Сиймас Патрик Дюнн

Гр.Банско, общ. Банско, ПИ 011039, №А, ет.2, ап.29

**********

ДНИ и ТБО

47.

АУ001850/06.11.2020г.

Нуала Анн Дюнн

Гр.Банско, общ. Банско, ПИ 011039, №А, ет.2, ап.29

**********

ДНИ и ТБО

48.

АУ000189/09.03.2021г.

Бамбис Пропърти ООД

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. Чернишевски, №20, ет.2

**********

ДНИ и ТБО

49.

АУ000193/09.03.2021г.

АУ000192/09.03.2021г.

Нигрис Корпорейшън ЕООД

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Трифон Кунев, №3

**********

ДНИ и ТБО

50.

АУ001012/12.12.2017г.

Иван Георгиев Хаджиев

С.Кремен, общ. Банско

**********

ДНИ и ТБО

51.

АУ000194/09.03.2021г.

Спорт Добринище

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Полковник Димов, №1, ет.2

**********

ДНИ и ТБО