Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 14.04.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в сряда 14.04.2021 г.
валидно до сряда 28.04.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001890/17.11.2020г.

Людмил Георгиев Банков

Гр. София, общ. Столична, ул. Екзарх Йосиф №8

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001968/27.11.2020г.

Елена Николова Хадживълчева- Лилова

Гр. София, общ. Столична, ул. Уйлям Гладстон №59, вх.Б, ет.3

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001967/27.11.2020г.

Александра Ивановна Бакун

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Лазар Герман №6

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001966/27.11.2020г.

Ирина Анатольевна Бакун

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Лазар Герман №6, ет.В6

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001965/27.11.2020г.

Фей Гоф

Гр. Банско, общ. Банско, гр. Банско, №97, ет.1, ап.2

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001961/26.11.2020г.

София Константинос Маниати

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Белмонт, ет.2, ап.21

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001960/26.11.2020г.

Христос Димитриос Влахакис

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Белмонт, ет.2, ап.21

*********

ДНИ и ТБО

8.

ТБО000002/26.11.2020г.

Филип Джаксън

Гр.Банско, общ. Банско, ЖК Сейнт Джон Парк №Д2, ет.1, ап.8

*********

ТБО

9.

АУ001950/26.11.2020г.

Мартин Робърт Ексли

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Нарцис ет.3, ап.67

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001949/26.11.2020г.

Дебора Сюзън Ексли

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Нарцис, ет.3, ап.67

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001946/24.11.2020г.

Хелън Маргарет Фей

Гр. Банско, общ. Банско,ул. Явор, №34, вх. Д, ет.1, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001945/24.11.2020г.

Анна Мей Фей

Гр. Банско, общ. Банско,ул. Явор, №34, вх. Д, ет.1, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ001944/24.11.2020г.

Дейвид Джералд Лефти

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Сапфир Резиденс, ет.1, ап.49

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ001943/24.11.2020г.

Колин Ричард Лефти

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Сапфир Резиденс, ет.1, ап.49

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ001939/24.11.2020г.

АУ001938/24.11.2020г.

АУ001940/24.11.2020г.

Милка Радкова Дундова

Гр.Банско, общ. Банско, ул. Кирил и Методи №15

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ001937/24.11.2020г.

Браянн Джерард Бойл

Гр. София, общ. Столична, ул. Уилям Гладстон, №28, ет.1, ап.11

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ001936/24.11.2020г.

Катрин Мери Бойл

Гр. София, общ. Столична, ул. Уилям Гладстон, №28, ет.1, ап.11

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ001935/24.11.2020г.

Соня Мак

Гр. Банско, общ. Банско, м.Страгите, ап.31Н

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ001934/24.11.2020г.

Джема Роуз Куук

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Пирински височини, №А, ет.П, ап.А01

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ001933/24.11.2020г.

Уилям Джонатън Куук

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Пирински височини, №А, ет.П, ап.А01

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ001891/17.11.2020г.

Евелина Денчева Банкова

Гр. София, общ. Столична, ул. Екзарх Йосиф, № 8

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ001922/24.11.2020г.

Матю Джеймс Смит

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Уайтууд Лодж, ПИ 156021, №А, ет.П, ап.8

**********

ДНИ и ТБО

23.

АУ001923/24.11.2020г.

Матю Брендън Киърнс

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Уайтууд Лодж, ПИ 156021, №А, ет.П, ап.8

**********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000339/15.06.2018г.

Алпин Лодж ООД

Гр. Банско, общ. Банско, м. Герачини улици, №1, ет.1, ап.27

**********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000197/10.03.2020г.

АУ000196/10.03.2021г.

Аркадия 2007 ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Шандор Петьофи, №25, ет.1

**********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000201/11.03.2020г.

Е.К.Т.Р.А ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Николай Лалчев, №21

**********

ДНИ и ТБО