Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 20.04.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 20.04.2021 г.
валидно до вторник 04.05.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001969/27.11.2020 г.

Джон Адриан Бойтън - Салц

гр. Сандански, ул. „Юрий Гагарин”,№24

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001972/27.11.2020г.

Андрю Джон Браунинг

гр.Банско, к-с. „Белмонт”, ет.4,ап.49

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001973/27.11.2020г.

Лора Джанис Уитън

гр.Банско, к-с.

„Белмонт”, ет.4,ап.49

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000012/08.02.2021г.

Мишел Смит

гр.Банско, к-с.

„Белмонт”, ет.4,ап.49

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000013/08.02.2021г.

Дарън Джеймс Смит

гр. Банско, ул. „Лазар Герман”, №4, ет.4, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000014/08.02.2021г.

Серафимка Борисова Апостолова

гр.Банско, ул. „Одрин”, №3

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000015/08.02.2021г.

Даниел Кевин Уегнър

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”, №24,ет.1

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000016/08.02.2021г.

Джоан Франсис Уегнър

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”, №24,ет.1

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000017/08.02.2021г.

Чарлс Алистър Холт

гр.Банско, к-с.

„Роял Парк и спа”, №А2, ет.2, ап.2.2

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000018/08.02.2021г.

Алистън Джейн Холт

гр.Банско, к-с.

„Роял Парк и спа”, №А2, ет.2, ап.2.2

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000019/08.02.2021г.

Ейнсли Маккормик Лафлин

гр.Банско, к-с.

„Панорама”,вх.1, ет.4, ап.С401

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000020/08.02.2020г.

Джон Ърнест Ноуълс

гр.Банско, к-с.

„Адеона Резиденс”, вх.А, ет.3, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000021/08.02.2020г.

Ан Мария Ноуълс

гр.Банско, к-с.

„Адеона Резиденс”, вх.А, ет.3, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000022/08.02.2020г.

Едуард Куликов

гр.Банско, к-с.

„Новия хан”, ет.2, ап.14

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000023/08.02.2020г.

Георги Денчев Георгиев

гр.Бургас, жк.

„Славейков”,бл.44, вх.А, ет.3

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000024/08.02.2021г.

Мартин Хю Браун

гр.Банско, к-с.

„Сейнт Джон енд спа”, №1,вх.С, ет.2, ап.302

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000025/08.02.2021г.

Матю Ейвън Браун

гр.Банско, к-с.

„Сейнт Джон енд спа”, №1,вх.С, ет.2, ап.302

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000026/08.02.2021г.

Алистър Джеймс Максуел

гр.Банско, ул.

„Добри Чинтулов”,№11

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000027/08.02.2021г.

Андрю Хийл

гр.Банско, ул.

„Добри Чинтулов”,№11

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000028/08.02.2021г.

Ричард Уилям Блек

гр.Варна, ул.

„Стефан Стамболов”, №8, ет.1, ап. Офис1

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000029/08.02.2021г.

Стивън Майкъл Джон Харис

гр.Банско, к-с.

„Роял Тауърс”, ет.4, ап.442

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000030/08.02.2021г.

Иан Джеймс Джилеспи

гр.Банско, к-с.

„Роял Тауърс”, ет.4, ап.442

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000031/08.02.2021г.

Бари Алън Мартин

гр.Банско, к-с.

„Св.Иван Рилски”,№1Б ет.3, ап.13

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000032/08.02.2021г.

Ангъс Джон Кийт Морис

гр.Банско, к-с.

„Панорама”, №В, ет.5, ап.503

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000033/08.02.2021г.

Карен Луис Морис

гр.Банско, к-с.

„Панорама”, №В, ет.5, ап.503

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000035/08.02.2021г.

Брендън Джоузев Мерън

гр.София, ул.

„Велико Търново”,№15

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000255/18.03.2021г.

Франк Улрих Джон

гр.Банско, ул.

„Пере Тошев”, №2

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000198/11.03.2021г.

Боникс ООД

гр.София, бул.

„Скобелев”,№54

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ000257/26.03.2021г.

Кук Шелфиш ЕООД

гр.София, ул.

„Мила Родина”,№17, ет.3, ап.7

**********

ДНИ, ТБО