Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 21.05.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 21.05.2021 г.
валидно до петък 04.06.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

AУ000103/11.02.2021г.

Пламен Георгиев Банков

Гр. София, общ. Столична, жк Връбница 1, №515, вх.А, ет.9, ап.36

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000104/11.02.2021г.

Ася Владимирова Банкова

Гр. София, общ. Столична, жк Връбница 1, №515, вх.А, ет.9, ап.36

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000102/11.02.2021г.

Валерия Радославова Михова

Гр. Несебър, общ. Несебър, ул. Хан Крум, №11

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000108/16.02.2021г.

Крейг Антъни Флик

Гр. Банско, общ. Банско, жс Парадисо Верде, вх.2, ет.1, ап.I10

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000107/16.02.2021г.

Нейл Робърт Брейн

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Уайтпийк Лодж, ет.2, ап.В2-12

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000106/16.02.2021г.

Анита Джоан Фейхи

Гр. Банско, общ. Банско, жс Парадисо Верде, вх.2, ет.1, ап.I10

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000105/16.02.2021г.

Пол Гибонс

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Уайтпийк Лодж, ет.2, ап.В2-12

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000101/11.02.2021г.

Лорейн Макгавърн

Гр.Банско, общ. Банско,к-с Гинес, ет.3, ап.312

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000092/11.02.2021г.

Дариус Таерния

Гр.Банско, общ. Банско, ул. Пирин №6

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000093/11.02.2021г.

Греъм Брадшоу Ниарн

Гр.Банско, общ. Банско,к-с Френдс, ет. П, ап. L12

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000086/11.02.2021г.

Стивън Пол Радфорд

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Роял Тауърс, ет.2, ап.623

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000087/11.02.2021г.

Пола Джейн Мансли

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Роял Тауърс, ет.2, ап.623

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000088/11.02.2021г.

Джули Ан Брийдън

Гр.Банско, общ. Банско, к-с Роял Тауърс, ет.2, ап.623

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000091/11.02.2021г.

Ръсел Мейрион Хагерти

Гр. Банско, общ. Банско, жс Мария- Антоанета, №В, ет.П, ап.2В

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000090/11.02.2021г.

Джон Филип Хагерти

Гр. Банско, общ. Банско, жс Мария- Антоанета, №В, ет.П, ап.2В

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000081/11.02.2021г.

Джилиан Мери Оукъм

Гр. Банско, общ. Банско, ап.х-л Тодорка, ет.3, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000082/11.02.2021г.

Робърт Франк Оукъм

Гр. Банско, общ. Банско, ап.х-л Тодорка, ет.3, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000083/11.02.2021г.

Валерий Геннадиевич Митряев

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Пирински височини, бл.А, ет.3, ап.А24

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000084/11.02.2021г.

Хелмут Хеннеберг

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Герачни улици, №1, вх.2, ет.3, ап. А97

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000078/11.02.2021г.

Атанасиос Ливанов

Гр. Банско, общ. Банско, № 11-39, бл.А, ет.4, ап.А002

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000100/11.02.2021г.

Деклан Бърн

Гр. Банско, общ. Банско,к-с Гинес, ет.3, ап.312

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000099/11.02.2021г.

Анджела Моран

Гр. Банско, общ. Банско,к-с Гинес, ет.3, ап.313

**********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000098/11.02.2021г.

Даниел Бляк

Гр. Банско, общ. Банско,к-с Гинес, ет.3, ап.313

**********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000085/11.02.2021г.

Гузел Давлетхановна Хенненберг

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Герачни Улици, №1, вх.2, ет.3, ап. А97

**********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000273/14.04.2021г.

Сузане Шюслер

Гр. Разлог, общ. Разлог, ул. Александър Стамбилийски, №87

**********

ДНИ и ТБО

26.

АУ001938/24.11.2020г.

АУ001939/24.11.2020г.

АУ001940/24.11.2020г.

Милка Радкова Дундова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Кирил и Методи, №15

**********

ДНИ и ТБО

27.

АУ000271/13.04.2021г.

Лигнасайт Лимитед

Гр. Банско, общ. Банско, ап.к-с Маунтин Дрийм, №F, ет.4, ап.19

**********

ДНИ и ТБО

28.

АУ000263/30.03.2021г.

Роу Естейтс ООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Княз Борис I, №99, ет.3

**********

ДНИ и ТБО