Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 31.05.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в понеделник  31.05.2021 г.
валидно до понеделник  14.06.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст. 102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000303/16.04.2021 г.

АУ000304/16.04.2021г.

ТБО000001/16.04.2021г.

ТМ Комерс ООД

гр.София, ул. „Божур”, №2

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000316/28.04.2021г.

Заяковски СД

гр.Банско, ул. „Стефан Караджа”,№84,ап.С8

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000080/11.02.2021г.

Джоан Франсис Коноли

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”,№7

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000079/11.02.2021г.

Ричърд Кристофър Коноли

гр.Варна, ул. „Кръстю Мирски”,№7

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001924/24.11.2020г.

Иван Георгиев Металов

гр.Банско, ул. „Стефан Стамболов”,№66

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001925/24.11.2020г.

Тинка Николова Металова

гр.Банско, ул. „Стефан Стамболов”,№66

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000123/16.02.2021г.

АУ000124/16.02.2021г.

Зарина Кхалил - Ахмед

гр.Банско, к-с. „Лавина”, ет.4,ап.43

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000127/16.02.2021г.

Дерек Греъм

гр.Банско, к-с. „Ди Орчард”, ет.5, ап.511

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000128/16.02.2021г.

Десрае Уотсън

гр.Банско, к-с. „Роял Тауърс”, ет.4, ап.845

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000129/16.02.2021г.

Ричард Базил Тейлър

гр.Банско, к-с. „Роял Тауърс”, ет.4, ап.845

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000130/16.02.2021г.

Джоузеф Томас Уайт

гр.Банско, ул. „Явор”, №18,вх.В,ет.6, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000131/16.02.2021г.

Лорейн Ан Уайт

гр.Банско, ул. „Явор”, №18,вх.В,ет.6, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000132/17.02.2021г.

Найджъл Томас

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”, №24, ет.1

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000133/17.02.2021г.

Барбара Томас

гр.Пловдив, ул. „Света Петка”, №24, ет.1

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000134/17.02.2021г.

Саймън Бул

гр.Банско, к-с. „Мария Антонета”,№А,ет.1,ап.12А

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000135/17.02.2021г.

Анжела Мърфи

гр.Банско, ул. „Страгите”, бл.4, ет.5,ап.61

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000136/17.02.2021г.

Джанис Хелън Бул

гр.Банско, к-с. „Мария Антонета”,№А,ет.1,ап.12А

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000162/23.02.2021г.

Ян Сток Рос

гр.Банско, к-с. „Сноу лодж”, ет.3,ап.А25

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000163/23.02.2021г.

Дебора Уайт

гр.София, ул. „Аксаков”,

№28, ет.2,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000164/23.02.2021г.

Дийн Уилям Уолш

гр.София, ул. „Аксаков”,

№28, ет.2,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000165/23.02.2021г.

Харис Чандър Пател

гр.Банско, к-с. „Тодорини кули”,№В,бл.2,ет.3,ап.16

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000167/23.02.2021г.

Ейдън Даниел Кели

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”, №А, ет.1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000168/23.02.2021г.

Винсънт Кели

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”, №А, ет.1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000169/23.02.2021г.

Даниел Винсънт Кели

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”, №А, ет.1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000170/23.02.2021г.

Пол Майкъл Кели

гр.Банско, к-с. „Уайтууд лодж”, №А, ет.1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000171/23.02.2021г.

Джеймс Стюарт Роберт Кер

гр.Банско, к-с. „Предела”, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000172/23.02.2021г.

Луиз Кер

гр.Банско, к-с. „Предела”, ет.1,ап.9

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000173/23.02.2021г.

Атанаско Николовски

гр.Банско, ул. „Глазне”,

№5, вх.Д, ет.-1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ000174/23.02.2021г.

Мими Стоименовска

гр.Банско, ул. „Глазне”,

№5, вх.Д, ет.-1,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ000175/23.02.2021г.

Антъни Марк Морис

гр.Банско, ул. „Кралев двор”, №5,вх.А, ет.2,ап.27

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ000176/23.02.2021г.

Дагмар Александра Каролин Морис

гр.Банско, ул. „Кралев двор”, №5,вх.А, ет.2,ап.27

**********

ДНИ, ТБО