Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 31.05.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в понеделник  31.05.2021 г.
валидно до понеделник 14.06.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000177/23.02.2021 г.

Анет Джифоли

гр.Банско, ул.”Явор”, №18,вх.Д,ет.5,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000178/23.02.2021г.

Неви Бъкланд

гр.Банско, ул.”Явор”, №18,вх.Д,ет.5,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000179/23.02.2021г.

Раян Джифоли

гр.Банско, ул.”Явор”, №18,вх.Д,ет.5,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000218/17.03.2021г.

Ричард Андрю Брукс

гр.Банско, к-с. ”Сънрайз”, ет.1,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

5.

Ау000219/17.03.2021г.

Кристофър Андрю Лакин

гр.Банско, к-с. ”Сънрайз”, ет.1,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000220/17.03.2021г.

Мартин Грейс

гр.Банско, к-с. ”Сънрайз”, ет.1,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000221/17.03.2021г.

Андрю Пол

гр.Банско, к-с. ”Сънрайз”, ет.1,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000222/17.03.2021г.

Мартин Кърес

гр.Банско, к-с. ”Сънрайз”, ет.1,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000223/17.03.2021г.

Луис Ан Лесниак

гр.Бургас, ул. ”Хан Крум”,№15Б, ет.2

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000224/17.03.2021г.

Пол Лесниак

гр.Бургас, ул. ”Хан Крум”,№15Б, ет.2

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000225/17.03.2021г.

Хосе-Маноел Вера Сантос

гр.Банско, ул. ”Лазар Тренчев”, №4-6, вх.Б, ет.2,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000226/17.03.2021г.

Фернандо Айо Диаз

гр.Банско, ул. ”Лазар Тренчев”, №4-6, вх.Б, ет.2,ап.14

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000229/17.03.2021г.

Филип Джон Сейдж

гр.Банско, к-с. ”Сейнт Дейвидс”,ет.1,ап.4

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000230/17.03.2021г.

Кристин Басет

гр.Банско, к-с. ”Сейнт Дейвидс”,ет.1,ап.4

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000231/17.03.2021г.

Фредерик Круукс

гр.Банско, к-с. ”Флоримонт”,ет.П,ап.11

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000232/17.03.2021г.

Маргарет Круукс

гр.Банско, к-с. ”Флоримонт”,ет.П,ап.11

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000235/18.03.2021г.

Джералд Патрик Дженингс

гр.Банско, ул. ”Муратово езеро”,№10,ет.1,ап.7С2

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000236/18.03.2021г.

Уилям Хю Кротърс

гр.Банско, ул. ”Муратово езеро”,№10,ет.1,ап.7С2

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000237/18.03.2021г.

Дарин Боулинг

гр.Банско, к-с. ”Даунтаун”,№13,ет.2,ап.4

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000238/18.03.2021г.

Робърт Полуърт

гр.Банско,к-с”Панорама”, вх.А,ет.5,ап.213

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000239/18.03.2021г.

Нейша Ана Полуърт

гр.Банско,к-с”Панорама”, вх.А,ет.5,ап.213

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000240/18.03.2021г.

Игор Николаевич Евсеев

гр.Банско,к-с”Сейнт Джордж ски енд спа”, бл.4,ет.1,ап.208

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000241/18.03.2021г.

Дария Игоревна Евсеева

гр.Банско,к-с”Сейнт Джордж ски енд спа”, бл.4,ет.1,ап.208

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000242/18.03.2021г.

Олга Анатолиевна Евсеева

гр.Банско,к-с”Сейнт Джордж ски енд спа”, бл.4,ет.1,ап.208

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000243/18.03.2021г.

Вадим Владимирович Рибалка

гр.Банско,к-с”Сейнт Джордж ски енд спа”, бл.4,ет.1,ап.208

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000246/18.03.2021г.

Чандракант Пандуранг Госави

гр.Банско,к-с”Мария Антоанета”, №А, ет.1,ап.20А

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000247/18.03.2021г.

Рашми Подар

гр.Банско,к-с”Мария Антоанета”, №А, ет.1,ап.20А

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000250/18.03.2021г.

Ани Делпюеш

гр.Банско,к-с”Тодорка”, ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ000251/18.03.2021г.

Дейвид Флетчър

гр.Банско,к-с”Уайтпийк лодж”, ет.2,ап.В2-01

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ000252/18.03.2021Г.

Елизабет Флетчър

гр.Банско,к-с”Уайтпийк лодж”, ет.2,ап.В2-01

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ000253/18.03.2021г.

Александр Михайлович Никитин

гр.Банско,к-с”Уайтпийк лодж”, ет.2,ап.В2-01

**********

ДНИ, ТБО

32.

АУ000254/18.03.2021г.

Майкъл Франсис Линч

гр.Банско,к-с”Уайтпийк лодж”, ет.2,ап.В2-01

**********

ДНИ, ТБО