Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 07.06.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в понеделник  07.06.2021 г.
валидно до понеделник  21.06.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000312/27.04.2021 г.

Гранд Роял-Б19 ООД

гр.София, кв.Лозенец, ул.” Добри Войников”, №19,ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000313/28.04.2021г.

Гранд Роял-С20 ООД

гр.София, ул.” Аксаков”, №6

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ00311/27.04.2021г.

Гранд Роял-Б31 ООД

гр.София, кв.Лозенец, ул.” Добри Войников”, №19,ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000314/28.04.2021г.

Гранд Роял-Б9 ООД

гр.София, кв.Лозенец, ул.” Добри Войников”, №19,ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000325/14.05.2021г.

Билдинг ММГ ЕООД

гр.София, кв.Иван Вазов, №21А, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000309/27.04.2021г.

Фърст Вентчър ООД

гр.София, бул.” Патриарх Евтимий”, №24

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001758/28.10.2020г.

Асен Николов Прътев

гр.Пловдив, ул.” Георги Войтех”, №9

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001951/26.11.2020г.

Гаврил Крумов Радков

гр.София, кв.Сердика, бл.6,вх.А,ет.6, ап.17

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000058/10.02.2021г.

Магдалена Георгиева Василева

гр.Варна, ул.” Димитър Полянов”, №57, вх.Б, ет.4, ап.12

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000248/18.03.2021г.

Светла Николова Атанасов

с. Зелендол, общ. Благоевград

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000249/18.03.2021г.

Виктор Костадинов Атанасов

с. Зелендол, общ. Благоевград

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000294/15.04.2021г.

Дейвид Андрю Мак Гладери

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”,вх.С,ет.6,ап.5

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000295/15.04.2021г.

Каролин Териса Дъфи

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”,вх.С,ет.6,ап.5

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000326/19.05.2021г.

Конрад Хийли

гр.Банско,к-с „Магерница”,  ап.4

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000325/19.05.2021г.

Агнес Алфонсин Мария Рита Ван Сак

гр.Пловдив, ул.” Света Петка”, №24, ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000329/19.05.2021г.

Аарт Крос

гр.Пловдив, ул.” Света Петка”, №24, ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000330/19.05.2021г.

Мааике Мария Ван Ааласт-Крос

гр.Пловдив, ул.” Света Петка”, №24, ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000337/19.05.2021г.

Патрик Макнамара

гр.Банско, ул. „Пирин”,  №81

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000338/19.05.2021г.

Гордън Кенет Дули

гр.Банско, ул. „Пирин”,  №81

**********

ДНИ, ТБО