Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 14.06.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в понеделник  14.06.2021 г.

валидно до понеделник 28.06.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000311/05.06.2018 г.

Йоанис Димитриос Загкаретос

гр.Банско, ул.”Васил Кънчов”,№8,ет.П

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000322/08.06.2018г.

Карол Михаел Пералта

гр.Банско, ул”Глазне”, №14,вх.А

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001941/24.11.2020г.

Валерия Тройкова Железарова

гр.София, ул. ”Русалийски проход”, №10

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001942/24.11.2020г.

Владимир Димитров Железаров

гр.София, ул. ”Русалийски проход”, №10

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000034/08.02.2021г.

Петя Методиева Бакалова-Мерън

гр.София, ул. ”Велико Търново”, №15

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000063/10.02.2021г.

Тодор Петров Цветков

гр.София, ул. ”Асен Йорданов”, №16

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000064/10.02.2021г.

Незабравка Димитрова Цветкова

гр.София, ул. ”Асен Йорданов”, №16

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000339/19.05.2021г.

Джон Джерард Донеган

гр.Банско, ул.”Пирин”, №81

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000340/19.05.2021г.

Сюзан Мери Макнамара

гр.Банско, ул.”Найден Геров”, №12

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000341/19.05.2021г.

Полийн Терейс Дули

гр.Банско, ул.”Найден Геров”, №12

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000342/19.05.2021г.

Джулиана Донеган

гр.Банско, ул.”Найден Геров”, №12

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000344/19.05.2021г.

Димитър Александров Кадев

гр.Банско, ул.”Цар Самуил”, №8

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000345/19.05.2021г.

Живко Стоянов Наков

гр.Благоевград, ул.”Коста Босилков”, №3

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000350/19.05.2021г.

Марк Греъм Коутс

гр.Пловдив, ул.”Света Петка”, №24

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000351/19.05.2021г.

Майкъл Кийт Тейлър

гр.Пловдив, ул.”Света Петка”, №24

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000352/19.05.2021г.

Кийт Тейлър

гр.Пловдив, ул.”Света Петка”, №24

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000353/19.05.2021г.

Менди Карълайн Тейлър

гр.Пловдив, ул.”Света Петка”, №24

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000356/20.05.2021г.

София Марушкова

гр.Банско, ул.”Герачини улици”, №1, ет.2,ап.А59

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000357/20.05.2021Г.

Браян Дейвид Кантъл

гр.Банско, ул.”Найден Геров”, №12

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000357/20.05.2021г.

Каролин Франсис Сътън

гр.Банско, к-с.”Сноу лодж”,  ет.П,ап.А5

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000364/20.05.2021г.

Мартин Джон Оукли

гр.Банско, к-с.”Сноу лодж”,  ет.П,ап.А5

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000365/20.05.2021г.

Майкъл Джон Форд

гр.Банско, к-с.”Сноу лодж”,  ет.П,ап.А5

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000379/25.05.2021г.

Майкъл Джоузеф Хоган

гр.Банско, к-с. ”Флоримонт”, ет.П,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000380/25.05.2021г.

Нориин Бриджит Фахи

гр.Банско, к-с. ”Флоримонт”, ет.П,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000381/25.05.2021г.

Тереса Мери Махер

гр.Банско, к-с. ”Флоримонт”, ет.П,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000382/25.05.2021г.

Джон Хоган

гр.Банско, к-с. ”Флоримонт”, ет.П,ап.3

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000390/25.05.2021г.

АУ000391/25.05.2021г.

АУ000392/25.05.2021г.

Здравко Петров Цуков

гр.Плевен, жк. ”Строгозия”, №43 вх.Д, ап.17

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000393/25.05.2021г.

АУ000394/25.05.2021г.

Юлия георгиева Цукова

гр.Плевен, жк. ”Дойран”, №164

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ000401/25.05.2021г.

Цветан Стоев Тошев

гр.София, ул. ”Цветна градина”, №28

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ000402/25.05.2021г.

Сийка Спасова Георгиева

гр.София, ул. ”Княз Борис I”, №24,вх.А,ет.6,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ000404/25.05.2021г.

Магдалина Славчова Даскалова

гр.Благоевград, ул.

 ”д-р Христо Татарчев”, №24,вх.А,ет.6,ап.17

**********

ДНИ, ТБО

32.

АУ000460/27.05.2021г.

Иван Георгиев Юлев

гр.Благоевград, ул.

 ”Ангел Кънчев”, №4,вх.Б,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

33.

АУ000469/27.05.2021г.

АУ000470/27.05.2021г.

Димитър Николов Каръков

с. Кремен,общ. Банско

**********

ДНИ, ТБО

34.

АУ000515/01.06.2021г.

Умтата Лимитид

гр.Банско, к-с. ”Пирински височини”, №Б,ет.2,ап.Б11

**********

ДНИ, ТБО

35.

АУ000323/14.05.2021г.

Пропърти Камп АД

гр.София, кв. ”Триадица”, ул. „Боянски водопад”, №104,бл.3,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО