Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 16.06.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в сряда 16.06.2021 г.
валидно до сряда 30.06.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000285/15.04.2021г.

АУ000284/15.04.2021г.

Атанас Русев Трайков

Гр. София, общ. Столична, жк. Гоце Делчев, №12Е, вх.Б, ет.1, ап.19

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000373/20.05.2021г.

Пламен Атанасов Николов

Гр. Габрово, общ. Габрово, ул. Станционна, № 14

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000374/20.05.2021г.

Емилия Кръстева Николова

Гр. Габрово, общ. Габрово, ул. Станционна, № 14

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000372/20.05.2021г.

Йонка Борисова Дучевска

Гр. София, общ. Столична, ул. Гладстоун, №57

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000355/20.05.2021г.

Пламен Иванов Глушков

Гр.София, общ. Столична, жк Младост, №27, ет.4, ап.27

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000331/19.05.2021г.

АУ000332/19.05.2021г.

АУ000333/19.05.2021г.

АУ000334/19.05.2021г.

АУ000335/19.05.2021г.

АУ000336/19.05.2021г.

Димитър Иванов Караджов

Гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев, №29, вх.Е

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000311/05.06.2018г.

Йоанис Димитриос Загкаретос

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Васил Кънчов №8, ет.П

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000322/08.06.2018г.

Карол Михаел Пералта

Гр.Банско, общ. Банско,ул. Глазне,  №14А

*********

ДНИ и ТБО