Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 23.06.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в сряда 23.06.2021 г.
валидно до сряда 07.07.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000283/15.04.2021г.

Пламен Славов Драгнев

гр.София, жк. „Разсадника”,

№25,вх.Д,ап.108

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ000289/15.04.2021г.

Славчо Стоименов Даскалов

гр.Благоевград, ул. „др. Христо Татарчев”,

№38,вх.Б, ет.4,ап.12

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ000362/20.05.2021г.

Бончо Бориславов Белутов

гр.София, ул. „Севастократор Калоян”, №24

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ000378/25.05.2021г.

Радослав Кирилов Георгиев

гр.София, ул. „Зелена поляна”, №9

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ000383/25.05.2021г.

Ваня Симеонова Симова

гр.София, жк. „Банишора”,

вх.1,ет.9, ап.43

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ000384/25.05.2021г.

Александрина Симеонова Симова

гр.София, жк. „Банишора”,

вх.1,ет.9, ап.43

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ000395/25.05.2021г.

Джефри Алън Бренан

гр.Банско, жк. „Четирилистна детелина”,вх.Д,ет.5,ап.9

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ000396/2505.2021г.

Марк Даниел Брадли

гр.Банско, жк. „Четирилистна детелина”,вх.Д,ет.5,ап.9

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ000405/25.05.2021г.

Стюарт Картър

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, №82,вх.Б,ет.1,ап.1

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ000403/25.05.2021г.

Стоянка Георгиева Даскалова

гр.Благоевград, ул. „др. Христо Татарчев”,

№38,вх.Б, ет.4,ап.12

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ000407/25.05.2021г.

Невенка Лазарова Мандухова

гр.Банско, ул. „Байкушева мура”, №15

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ000432/27.05.2021г.

АУ000433/27.05.2021г-

Николай Геориев Златев

гр.София, ул. „Червена роза”,

№31

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ000434/27.05.2021г.

АУ000435/27.05.2021г.

Вяра Николаева Златева

гр.София, ул. „Червена роза”,

№31

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ000443/27.05.2021г.

Миланка Димитрова Петранова

гр.София, жк. „ЗонаБ-18”,

№11,вх.10,ап.51

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ000454/27.05.2021г.

Лида Кирилова Стоева

гр.София, жк. „Лагера”,

бл.36, ет.4, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ000455/27.05.2021г.

Димитър Василев Стоев

гр.София, жк. „Лагера”,

бл.36, ет.4, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ000458/27.05.2021г.

Росица Иванова Танева

гр.Стара Загора, ул. „Димитър Асенов”,№74

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ000459/27.05.2021г.

Димитър Борисов Христов

гр.Варна , жк. „Владиславово”,№15,ап.26

**********

ДНИ,ТБО

19.

АУ000343/19.05.2021г.

Магдалена Димитрова Димитрова

гр.София, ул. „Раковски”,

№41

**********

ДНИ,ТБО

20.

АУ000371/20.05.2021г.

Димитър Андреев Малчев

гр.София, ул. „Ген.Гурко”,

№45, ет.4

**********

ДНИ,ТБО

21.

АУ000450/27.05.2021г.

Ангел Димитров Ангелов

гр.София, ул. „Куманово”, №209

**********

ДНИ,ТБО

22.

АУ000451/27.05.2021г.

Станимир Ангелов Димитров

гр.София, ул. „Куманово”, №209

**********

ДНИ,ТБО