Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 29.06.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  във вторник 29.06.2021 г.
валидно до вторник 13.07.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000358/20.05.2021 г.

Атанас Станкев Камбитов

гр.Благоевград, ул. „Мизия”, №4

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ000361/20.05.2021г.

Пламен Борисов Христов

гр. София, ул. „Михаил Буботинов”, №32,вх.А,ет.7

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ000366/20.05.2021г.

Виолета Иванова Вучева

гр. София, жк. „Стрелбище”, №40, вх.В,ет.4

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ000429/27.05.2021г.

Дмитрий Закирович Багдалов

с. Рогачево, общ.Балчик., кк „Хармони хипс”, бл.7,ет.6

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ000483/31.05.2021г.

Ангелики Христопулос

гр. Банско, к-с. „Тамплиер”,ет.1, ап.5

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ000484/31.05.2021г.

Димитриос Христос Христопулос

гр. Банско, к-с. „Тамплиер”,ет.1, ап.5

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ000485/31.05.2021г.

Стивън Зжоузеф Банистър Фрейзър

гр. Банско, к-с. „Сидер лодж 3”,№3, ет.2, ап.5

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ000486/3.05.2021г.

Марк Стефан Хефернан

гр. Банско, ул. „Мис Стоун Парцалето”,№6

ет.3, ап.63А

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ000487/31.05.2021г.

Ивон Мърей

гр. Банско, ул. „Мис Стоун Парцалето”,№6

ет.3, ап.63А

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ000488/31.05.2021г.

Мари Елен Мърей

гр. Банско, ул. „Мис Стоун Парцалето”,№6

ет.3, ап.63А

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ000489/31.05.2021г.

Джеймс Кристофър Мърей

гр. Банско, ул. „Мис Стоун Парцалето”,№6

ет.3, ап.63А

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ000490/31.05.2021г.

Фиона Кристин Уолш

гр. Банско, к-с. „Магерница”, ап.4

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ000494/31.05.2021г.

Аманда Ан Клеър Лакс

гр. Банско, к-с.

„Преспа”, вх.В,

ет.5, ап.15

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ000495/31.05.2021г.

Томас Хенри Лакс

гр. Банско, к-с.

„Преспа”, вх.В,

ет.5, ап.15

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ000496/31.05.2021г.

Джорджина Клеър Лакс

гр. Банско, к-с.

„Преспа”, вх.В,

ет.5, ап.15

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ000501/31.05.2021г.

Ирен Изобел Голдхърп

гр. Банско, к-с.

„Божурленд”, №Б7,

ет.2, ап.1

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ000502/31.05.2021г.

Стивън Пол Голдхърп

гр. Банско, к-с.

„Божурленд”, №Б7,

ет.2, ап.1

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ000503/31.05.2021г.

Джейн Голдхърп

гр. Банско, к-с.

„Божурленд”, №Б7,

ет.2, ап.1

**********

ДНИ,ТБО

19.

АУ000512/31.05.2021г.

АУ000513/31.05.2021г.

Дани Джеймс Коул

гр. Банско, ул.

„Стефан Стамболов”, №60, ет.1, ап.2

**********

ДНИ,ТБО

20.

АУ000321/13.05.2021г.

Гранд Роял –С5 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО

21.

АУ000437/27.05.2021г.

Гранд Роял - С4 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО

22.

АУ000473/27.05.2021г.

Гранд Роял – Б14 ООД

гр. София, кв. „Лозенец”, ул.

„Добри Войников”, №19,ет.1,ап.1

**********

ДНИ,ТБО

23.

АУ000442/27.05.2021г.

Гранд Роял – Б7 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО

24.

АУ000475/28.05.2021г.

Гранд Роял –С1 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО

25.

АУ000320/13.05.2021г.

Гранд Роял –Б10 ООД

гр. София, кв. „Лозенец”,  ул.

„Добри Войников”, №19,ет.1,ап.1

**********

ДНИ,ТБО

26.

АУ000476/28.05.2021г.

Гранд Роял –С3 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО

27.

АУ000444/27.05.2021г.

Гранд Роял – Б3 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО

28.

АУ000436/27.05.2021г.

Гранд Роял –С2 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО

29.

АУ000474/28.05.2021г.

Гранд Роял –Б5 ООД

гр. София, ул.

„Аксаков”, №6

**********

ДНИ,ТБО