Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 06.07.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник  06.07.2021 г.
валидно до вторник 20.07.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000452/27.05.2021 г.

Юлиана Стефанова Хадживълчева

гр.София, бул. „Цариградско шосе”, №21,ет.3,ап.5

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000453/27.05.2021г.

Димитър Александров Хадживълчев

гр.София, бул. „Цариградско шосе”, №21,ет.3,ап.5

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000481/31.05.2021г.

Мила Тилкова Пройчева

гр.Велинград, ул. „Рила”, №8

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000519/01.06.2021г.

Хенриета Екундайо Емилия Кол

гр.Банско, к-с. „Манастира”,ет.-1,ап.7

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000522/01.06.2021г.

Ангелина Пецевска

гр.Банско, ул. „Найден Геров”, бл.Б,ет.4,ап.52

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000523/01.06.2021г.

Стойче Пецевски

гр.Банско, ул. „Найден Геров”, бл.Б,ет.4,ап.52

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000526/01.06.2021г.

Атанас Спасов Келешов

гр.Разлог, ул. „Гоце Делчев”, №27

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000527/01.06.2021г.

Румен Атанасов Спасов

гр.Разлог, ул. „Мехомия”, №3

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000530/01.06.2021г.

Джон Майкъл Конъли

гр.Банско, к-с. „Четирилистна детелина”, вх.В,ет.4,ап.10

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000531/01.06.2021г.

АУ000532/01.06.2021г.

Любен Димитров Зайков

гр.Банско, ул. „Св.Климент Охридски ”,  №9

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000541/03.06.2021г.

Джой Джордан

гр.Банско, ул. „Цар Симеон ”, №82, вх.Б6,ет.4,ап.2

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000542/03.06.2021г.

Дарън Джордан

гр.Банско, ул. „Цар Симеон ”, №82, вх.Б6,ет.4,ап.2

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000549/03.06.2021г.

Иванка Иванова Павлова

гр.Банско, ул. „Рила ”, №33

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000554/03.06.2021г.

Джон Хайуей

гр.Банско, жк. „Сейнт Джон Хил ”, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000555/03.06.2021г.

Тереса Хайуей

гр.Банско, жк. „Сейнт Джон Хил ”, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000567/03.06.2021г.

Пол Стивън Абела

гр.Банско, жк. „Хайленд лодж ”, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000584/04.06.2021г.

Масимо Исопи

гр.Кюстендил, ул. „Кирил Цонев ”, №2

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000585/04.06.2021г.

Георги Костадинов Миленов

гр.София, жк. „Свобода”,  №19,

вх.2, ап.20

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000586/04.06.2021г.

Иван Костадинов Миленов

гр.София, жк. „Красно село”,  №13

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000587/04.06.2021г.

Анастасия Александрова Миленова

гр. Брезник, ул. „Христо Ботев”,  №1

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000616/08.06.2021г.

Стивън Томас Алфред Френч

гр.Банско, ул. „Страгите”, вх.С,ет. 1

ап.8

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000621/08.06.2021г.

Мейрик Питър Андрю Джоунс

гр.Банско, жк. „Аспен Хаус ”, №А, ет.2,ап.313

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000629/10.06.2021г.

Кевин Линч

гр.Банско, жк. „Уайтоукс лодж ”, вх.В, ет.4, ап.4-4

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000719/24.06.2021г.

Ян Дънкан

гр.Банско, жк. „Тодорини кули ”, №2, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ000655/17.06.2021г.

Авилион  ЕООД

гр.Варна, ул. „Велес ”, №7

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ000666/17.06.2021г.

ИБВ България ООД

гр.Благоевград, ул. „Петко Д.Петков ”, №9, ет.1, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ000682/18.06.2021г.

Ленд Ов Дриймс ООД

гр.Благоевград, ул. „Пере Тошев ”, №8

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ000688/18.06.2021г.

Ставракс ООД

гр.Банско, ул. „Пирин”, №89

**********

ДНИ, ТБО

29.

     

**********

ДНИ, ТБО

30.

     

**********

ДНИ, ТБО