Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 14.07.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в сряда 14.07.2021 г.
валидно до сряда 28.07.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000511/31.05.2021 г.

АУ000510/31.05.2021 г.

АУ000509/31.05.2021 г.

АУ000508/31.05.2021 г.

Георги Атанасов Черешаров

с. Гостун, общ.Бандко

*********

ДНИ и ТБО

 

2.

АУ000376/25.05.2021 г.

Десислава Венциславова Илиева

гр.София, общ.Столична1ЖК ФОНДОВИ ЖИЛИЩА №125, вх.В, ет.3, ап.59

*********

ДНИ и ТБО

 

3.

АУ000627/10.06.2021 г.

АУ000628/10.06.2021г.

Валентин Светломиров Събев

гр.Банско, ул.Васил Кънчов №8, ет.2, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

 

4.

АУ000556/03.06.2021 г.

АУ000557/03.06.2021 г.

Ваня Костова Колчагова

гр.Благоевград, ЖК ЕЛЕНОВО, №179

*********

ДНИ и ТБО

 

5.

АУ000558/03.06.2021 г.

АУ000559/03.06.2021 г.

Стоянка Иванова Колчагова

гр.Благоевград, ЖК ЕЛЕНОВО, №179

*********

ДНИ и ТБО

 

6.

АУ000560/03.06.2021 г.

Ирина Славчова Серафимова

Гр.София, общ.Столична, ул.Венера №4

*********

ДНИ и ТБО

 

7.

АУ000631/10.06.2021 г.

КолманМакграт

гр.Банско, общ.Банско, К-С КРИСТЪЛ АПАРТМЪНС, вх.В, ет.1, ап.В50

*********

ДНИ и ТБО

 

8.

АУ000562/10.06.2021 г.

МайриПтарицияКанинг

гр.Банско, общ.Банско, К-С КРИСТЪЛ АПАРТМЪНС, вх.В, ет.1, ап.В50

*********

ДНИ и ТБО

 

9.

АУ000562/10.06.2021 г.

Джон Стефан Онийл

гр.Банско,общ.Банско, К-С ДИ ОРЧАРД, ет.5, ап.511

*********

ДНИ и ТБО

 

10.

АУ000634/10.06.2021 г.

Джулия Клер Грийн

гр.Банско, общ.Банско,

АП.К-С ПЕРУН ЛОДЖ, №А, ет.П, ап.4А

*********

ДНИ и ТБО

 

11.

АУ000635/10.06.2021 г.

Франсис Джерард Грийн

гр.Банско, общ.Банско,

АП.К-С ПЕРУН ЛОДЖ, №А, ет.П, ап.4А

*********

ДНИ и ТБО

 

12.

АУ000646/10.06.2021 г.

Сара Ема Брадли

гр.София, общ.Столична, ул.Цанко Церковски, №2, ет.2

*********

ДНИ и ТБО

 

13.

АУ000647/10.06.2021 г.

Изабел Мария ГонсалвесТехеира Де Кампос

гр.Банско,общ.Банско, АП.К-С ТОДОРКА, ет.1, ап.1

*********

ДНИ и ТБО

 

14.

АУ000648/10.06.2021 г.

ДжеролдРоел Сидни

гр.Пловдив, общ.Пловдив, ул.Света Петка №24, ет.1, ап.1

*********

ДНИ и ТБО

 

         

 

 

15

АУ000657/17.06.2021 г.

АУ000658/17.06.2021 г.

Михаил Николов Попов

гр.Банско, общ.Банско, ул.България, №027, вх.А

*********

ДНИ и ТБО

 

16.

АУ000660/17.06.2021 г.

Пол Уилям Крисп

гр.Банско, общ.Банско, Ж.К-С СЕЙНТ ДЖОН ХИЛ, №Н, вх.Н, ет.3, ап.Н20

*********

ДНИ и ТБО

 

17.

АУ000667/17.06.2021 г.

Пол Томас Уилиямс

гр.Банско, общ.Банско, К-С БОНДИС, ет.4, ап.16

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000670/17.06.2021 г.

АУ000669/17.06.2021 г.

Патрик Чарлс Кавана

гр.Банско, общ.Банско, Ж.СГР.С МАГАЗИНИ, ет.4, ап.1

*********

ДНИ и ТБО

 

19.

АУ000671/17.06.2021 г.

Берта Фелдер - Бирер

гр.София, общ.Столична, ЖК-С МЛАДОСТ 1, №144, ет.5, ап.22

*********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000672/17.06.2021 г.

Валтер Паул Фелдер

гр.Софиу, общ.Столична, Ж. К-С МЛАДОСТ 1, №144, ет.5, ап.22

*********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000673/17.06.2021 г.

МехулеАшок Пател

гр.Банско, ул.Глазне, №12, ет.1, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000676/17.06.2021 г.

Нина Семеновна Гаврилова

гр.Банско, ул.Стефан Стамболов, №60, ет.1, ап.А1.6

*********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000683/18.06.2021 г.

Джеймс Уилям Чалис

гр.Банско, ул.Грамадето, №19, ет.4, ап.60

*********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000686/18.06.2021 г.

АУ000685/18.06.2021 г.

Джон Патрик  Мк Лафлин

гр.Банско, общ.Банско, ул.Ангел Кънчев №1

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000687/18.06.2021 г.

Павел Алексеевич Сергеев

гр.Банско, ул.Найден Геров, №2, бл.А, ет.4, ап.27А,28А

*********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000708/23.06.2021 г.

Колин Джоунс

гр.Банско, К-С ЕДЕЛВАЙС ИНН, ет.3, ап.27

*********

ДНИ и ТБО