Log in

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.32 от ДОПК от 06.08.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

СЪОБЩЕНИЕ

 по чл.32 от ДОПК

публикувано  в петък 06.08.2021 г.

валидно до петък 20.08.2021 г., 17:00 часа

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по                                                                                                                                                                                                                                                                              декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000711/23.06.2021г.

АУ000712/23.06.2021г.

Орлин Арис Орестов

гр.София, ул. „Трапезица”, №6

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ000722/24.06.2021г.

Дина Савова Манчева

гр.София,бул. „Евлоги Георгиев”, №9

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ000724/24.06.2021г.

Стефан Джеймс Смит

гр.Банско, к-с. „Емералд”, бл.Б,ап.410

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ000729/24.06.2021г.

Нийл Уилям Кайбърд

гр.Банско, ул. „Валевицата”, ет.2, ап.20

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ000730/24.06.2021г.

Андреа Мари Милн

гр.Банско, ул. „Грамадето”, №9, вх.1, ет.3,ап.8

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ000731/24.06.2021г.

Зденек Йонас

гр.Банско, ул. „Пере Тошев”, №2-8,ет.3, ап.310,323

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ000732/24.06.2021г.

Рама Ашок Пател

гр.Банско, ул. „Иконом К.Чучулайн”, №40,  ет.1, ап.2

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ000735/24.06.2021г.

Мирослав Валентинов Филчев

гр.Добрич, ул. „Цар Самуил”, №13

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ000736/24.06.2021г.

Зоран Спасов

гр.Банско, к-с. „Каза Карина”,вх.Б, ет.1,ап.74

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ000741/25.06.2021г.

Джоузеф Мартин Едуърдс

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, №82, вх.Б, ет.3,ап.4

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ000742/25.06.2021г.

Гари Зжеймс Спенсър

гр.Банско, к-с. „Сейнт Джордж ски енд спа”, бл.2, вх.А, ет.0,ап.107

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ000743/25.06.2021г.

Олег Петрович Новичков

гр.Банско, ул. „Асаница”,  №12, ет.3, ап.406

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ000744/25.06.2021г.

Анна Евгения Хойда

гр.Банско, к-с. „Премиер”, вх.А, ет.4, ап.4.3

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ000745/25.06.2021г.

Дани Юрин

гр.Банско, ул. „Кръстьо Асенов”, №14,ет.1, ап.18

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ000746/25.06.2021г.

Силвина Мариа Руян Наваро

гр.Банско, ул. „Глазне”, №5, бл.F, ет.4,ап.42

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ000748/25.06.2021г.

Алла Владиславовна Елнякова

гр.Банско, ул. „Кошерината”,ет.3,ап.32

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ000749/25.06.2021г.

Александр Федорович Рвачев

гр.Банско, ул. „Пирин”, №92, вх.В, ет.4,ап.8,9

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ000750/25.06.2021г.

Наталия Василевна Рвачева

гр.Банско, ул. „Пирин”, №92, вх.В, ет.4,ап.8,9

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ000751/25.06.2021г.

Аролд Тиери Клод Ке

гр.Банско, ул. „Георги Настев”, ет.4,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ000756/25.06.2021г.

Лабина Митевска

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, №82, вх.Б4, ет.1,ап.1-3

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ000757/25.06.2021г.

Карл Алсдаир Фарнсуърт

гр.Банско, ул. „Иконом К.Чучулайн”, №80, ет.0, ап.3

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ000758/25.06.2021г.

Мартин Стюарт Евънс

гр.София, ул. „Пирински проход”, №92, ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ000759/25.06.2021г.

Фиона Джейн Кинг

гр.Банско, ул. „Стражите ,Грамадето”, №18, вх.Д, ет.4,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ000760/25.06.2021г.

Леонидас Вангос

гр.Варна, ул. „Цар Освободител”, №24,ет.4

**********

ДНИ, ТБО

Поставено на дата: 06.08.2021г.