Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 25.08.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в сряда  25.08.2021 г.
валидно до сряда 08.0
9.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000726/24.06.2021 г.

Любомира Миланова Илиева

гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков”,№21,вх.Б,ет.1

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ000747/25.06.2021г.

Нели Йорданова Бенова-Димитрова

гр.София, жк.„Лагера”, №37,вх.А,ет.13,ап.43

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ000804/07.07.2021г.

Ерик Хей Маклиод Гардинър

гр.Банско, к-с. „Пирински височини”, №А,ет.4, ап.29

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ000806/07.07.2021г.

Йоан Хенри Менли Дол

гр.Банско, к-с. „Поларис Инн”ет.4, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ000808/07.07.2021г.

Майкъл Джон Паркър

гр.Банско, к-с. „Маунтин дрийм”,вх.Д, ап.15

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ000809/07.07.2021г.

Джайлс Томас Колихан

гр.Банско, ул. „Найден Геров”,№1,ет.2, ап.9

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ000810/07.07.2021г.

Константинос Йоанис Алексиу

гр.Банско, к-с. „Панорама”,№А,ет.1, ап.8

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ000811/07.07.2021г.

Ричард Невил Харви

гр.Банско, к-с. „Маунтин дрийм”,вх.Д, ет.,П, ап.2

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ000812/07.07.2021г.

Елизабет Ан Далин

гр.Банско, ул. „Асаница”,вх.Д, ап.15

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ00814/07.07.2021г.

Цхао Сяо Мин

гр.Банско, ул. „Пито Гули”,№3, ет.4, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ000815/07.07.2021г.

Калинка Славева Безинска

гр.Банско,ул.„Плиска”, №9-11, ет.3, ап.13

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ000820/07.07.2021г.

Шибейл Анн Рейнолдс

гр.Банско, ул. „Грамадето”, №5, бл.1, вх.А, ет.2, ап.15

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ000821/07.07.2021г.

Джеймс Джерард Рейнолдс

гр.Банско, ул.„Грамадето”,  №5, бл.1, вх.А, ет.2, ап.15

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ000822/07.07.2021г.

Шейн Оливър Маккормак

гр.Банско, ул. „Марушка Буйнова”, №3, ет.4, ап.6

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ000824/07.07.2021г.

Дерек Франсиз Малоун

гр.Банско,к-с. „Нарцис”, бл.1, ет.1, ап.2

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ000825/07.07.2021г.

Луси Франческа Соутар

гр.Банско, к-с. „Сейнт Джордж Лодж”, №Е,  ет.1, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ000826/07.07.2021г.

Ричард Джон Брейн

гр.Банско, к-с. „Сейнт Джордж Лодж”, №Е,  ет.1, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ000827/07.07.2021г.

Пол Джордж Уайтсайд

гр.Банско, к-с. „Магерница”,ет.3

**********

ДНИ,ТБО

19.

АУ000828/08.07.2021г.

Жоао Габриел Ферейра дос Сантос

гр.Банско, к-с. „Емералд”, ет.4, ап.411

**********

ДНИ,ТБО

20.

АУ000831/08.07.2021г.

Антъни Агню

гр.Банско, ул. „Кошерината”, №5, бл.С,  ет.3, ап.3.4

**********

ДНИ,ТБО

21.

АУ000832/07.07.2021г.

Дейвид Джеймс Бъртлес

гр.Банско, к-с. „Орбилукс”, №А, ет.2, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

22.

АУ000833/08.07.2021г.

Дейвид Джеймс Бъртлес

гр.Банско, к-с. „Орбилукс”, №А, ет.2, ап.25

**********

ДНИ,ТБО

23.

АУ000834/08.07.2021г.

Стивън Крейг Дайър

гр.Банско, ул. „Явор”, №34,вх.А, ет.1, ап.5

**********

ДНИ,ТБО

24.

АУ000835/08.07.2021г.

Николаос Йоаннис Скафтурос

гр.Банско, ул. „Герачни улици”, №1, ет.2, ап.52

**********

ДНИ,ТБО

25.

АУ000836/08.07.2021г.

Джакомо Каванах

гр.Банско, к-с. „Четири сезоа”, ет.3, ап.48

**********

ДНИ,ТБО

26.

АУ000837/08.07.2021г.

Олег Николаевич Юдин

гр.Банско, ул. „Цървено бърдо”,бл.5, ет.2, ап.19

**********

ДНИ,ТБО

27.

АУ000838/08.07.2021г.

Ангелос Маравелис

гр.Банско, ул. „Страгите”,вх.1,ет.1, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

28.

АУ000839/08.07.2021г

АУ000840/08.07.2021г.

Колм Болдуин

гр.Банско, ул. „Валевица,Грамадето”, №2, ет.П, ап.1

**********

ДНИ,ТБО

29.

АУ000816/07.07.2021г.

Иван Митков Безински

гр.Благоевград, жк. „Ален мак”,бл30, ет.В, ап.9

**********

ДНИ,ТБО

30.

ПС000014/28.07.2021г.

„Топ Рент 2016” ЕООД

гр.Банско, ул. „Явор”, №63, ет.3, ап.26

**********

ДНИ,ТБО

31.

ПС000019/28.07.2021г.

„ЛРПАРТ”ЕООД

гр.Банско, ул. „Лазар Герман”, №6, вх.1, ет.2, ап.8

**********

ДНИ,ТБО

32.

ПС000020/28.07.2021г.

„Волной” ЕООД

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, №82,бл.Б7, ет.3, ап.2

**********

ДНИ,ТБО

33.

ПС000012/28.07.2021г.

ПС000013/28.07.2021г.

„Авакс БГ” ООД

гр.Банско, ул. „Пирин”, №31

**********

ДНИ,ТБО

34.

ПС000015/28.07.2021г.

„Евелин 2000” ООД

гр.Банско, ул. „Васил Кънчов”, №8,

**********

ДНИ,ТБО

35.

ПС000010/28.07.2021г.

„Ларисон” ООД

гр.Банско, к-с. „Планински изглед”, вх. Б, ет.4

**********

ДНИ,ТБО

36.

ПС000004/12.07.2021г.

Мариана Илиева

гр.Добринище, ул. „Ал. Стамболийски”, №33

**********

ДНИ,ТБО

37.

ПС000005/12.07.2021г.

ПС000006/12.07.2021г.

ПС000007/12.07.2021г.

Хриса Топузова

гр.Добринище, ул. „Ал. Стамболийски”, №33

**********

ДНИ,ТБО

38.

АУ000800/05.07.2021г.

„Пирин трейд 92” ЕООд

гр.Добринище, ул.”Христо Смирненски”, №19

**********

ДНИ,ТБО