Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 05.10.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  във вторник 05.10.2021 г.
валидно до вторник 19.10.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000377/25.05.2021г.

Василка Малинова Думанова

гр.Добринище, ул. „Иван Галчев”, №29

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ000610/08.06.2021г.

Анести Стефанов Господинов

гр. София, жк. „Овча купел”, №31,вх.В,ет.3

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ000611/08.06.2021г.

Валери Любенов Гелев

гр. София, жк. „Св.Троица”, №375, вх.Д,ет.6,ап.107

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ000829/08.07.2021г.

Христина Филева Чакърова

гр. София, жк. „Стрелбище”, бл.93, вх.Б, ап. 123

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ000830/08.07.2021г.

Емилия Драганова Величкова

гр. Търговище, бул. „Трайко Китанчев”, бл.47, вх.Г,ет.1, ап.48

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ000855/08.07.2021г.

Ивайло Владимирова Янков

гр. София, ул. „Чарлз Дарвин”, №26, вх.А, ет.13

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ000983/12.08.2021г.

Светлана Гринберг

гр. Банско, ул. „Тодорини очи”, №7, ет.3, ап.412

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ000985/12.08.2021г.

Аня Павлович

гр. Банско, ул. „Стефан Караджа”, №84, ет.1, ап.7

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ000986/12.08.2021г.

Георгиос Димитриос Николаидис

гр. Банско, ул. „Найден Геров”, №20, ет.6, ап.17

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ000987/12.08.2021г.

Енрике Тараго Кано

гр. Банско, ул. „Стражите”, №8, ет.2, ап.19

**********

ДНИ,ТБО

11.

АУ000988/12.08.2021г.

Педро Хосе Лиарте Лопес

гр. Банско, ул. „Стражите”, №8, ет.2, ап.19

**********

ДНИ,ТБО

12.

АУ000989/12.08.2021г.

Ричард Саймън Пейдж

гр. Банско, к-с. „Емералд 1”,ет.3,ап.302

**********

ДНИ,ТБО

13.

АУ000990/12.08.2021г.

Ричард Майкъл Нобъл

гр. Банско, ул. „Асаница”, №12,вх.С, ет.2, ап.303

**********

ДНИ,ТБО

14.

АУ000991/12.08.2021г.

Лоран Рене Морис Робер

гр. Банско, ул. „Кръстьо Асенов”, №1, бл.F, ет.2, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

15.

АУ000992/12.08.2021г.

Еманюел Даниел Филип Робер

гр. Банско, ул. „Кръстьо Асенов”, №1, бл.F, ет.2, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

16.

АУ000993/12.08.2021г.

Питър Зееф

гр. Банско, ул. „Пере Тошев”, №2-8, ет.3, ап.306

**********

ДНИ,ТБО

17.

АУ000994/12.08.2021г.

Лидиа Ди Педро Рамос

гр. Банско, ул. „Кир Благо Тодев”, №4-10, ет.0, ап.109

**********

ДНИ,ТБО

18.

АУ000997/12.08.2021г.

Инга Храбрих

гр. Банско, ул. „Явор”, №18, ет.5, ап.5-6

**********

ДНИ,ТБО

19.

АУ001001/13.08.2021г.

Белал А.А. Абумхади

гр. Банско, ул. „Райна Княгиня”, №2,

ет.0, ап.11

**********

ДНИ,ТБО

20.

АУ001002/13.08.2021г.

Георгий Иванович Мякишев

гр. Банско, ул. „Найден Геров”, №34,вх.В, ет.3, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

21.

АУ001003/13.08.2021г.

Анастасия Георгиевна Мякишева

гр. Банско, ул. „Найден Геров”, №34,вх.В, ет.3, ап.3

**********

ДНИ,ТБО

22.

АУ001009/13.08.2021г.

Юрий Павлович Груздев

гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, №82,вх.Б7, ет.32, ап.4

**********

ДНИ,ТБО

23.

АУ001010/13.08.2021г.

Ирина Виталиевна Груздева

гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, №82,вх.Б7, ет.32, ап.4

**********

ДНИ,ТБО

24.

АУ001011/13.08.2021г.

Филипа Морис

гр. Банско, ул. „Георги Настев”, №1,вх.А, ет.2, ап.96

**********

ДНИ,ТБО

25.

АУ001014/13.08.2021г.

Джоан Лорейн Бесър

гр. Банско, ул. „Кръстю Мирски”, №7,ет.3, ап.9

**********

ДНИ,ТБО

26.

АУ001016/13.08.2021г.

Елена Метентзиди

гр. Банско, ул. „Герачни улици”, №8

**********

ДНИ,ТБО

27.

АУ001017/13.08.2021г.

Платон Константинос Стефанидис

гр. Банско, ул. „Герачни улици”, №8

**********

ДНИ,ТБО

28.

ПС000022/08.09.2021г.

Ърлибърд ЕООД

гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, №14, ет.2,ап.2

**********

ПС

29.

ПС000023/08.09.2021г.

ПС000024//08.09.2021г.

ПС000025/08.09.2021г.

ПС000026/08.09.2021г.

ПС000027/08.09.2021г.

Такиртакоглу ЕООД

гр. Банско, ул. „Пирин”,  №87

**********

ПС

30.

ПС000029/08.09.2021г.

ПС000030/08.09.2021г.

Марс – 2000 ЕООД

гр. Банско, ул. „Търново”,  №7

**********

ПС

31.

ПС000031/08.09.2021г.

Динакис ЕООД

гр. Банско, ул. „Пирин”,  №89

**********

ПС