Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 23.11.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  във вторник 23.11.2021 г.
валидно до вторник  07.12.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001110/09.09.2021 г.

Гари Джеймс Сибет

гр.Банско,ул. „Грамадето”,№19, ет.2,ап.41

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001111/09.09.2021г.

Адриан Маргарет Агнес Сибет

гр.Банско,ул. „Грамадето”,№19, ет.2,ап.41

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001114/09.09.2021г.

Илиас Елефтериос Теодорис

гр.Банско,ул. „Васил Кънчов”,№8, ет.4,ап.29

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001115/09.09.2021г.

Панагиота Георгиос Кацандри

гр.Банско,ул. „Васил Кънчов”,№8, ет.4,ап.29

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001120/09.09.2021г.

Толиос Ефтимиос Георгиос

гр.Банско,ул. „Грамадето”,№19, ет.0,ап.5

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001121/09.09.2021г.

Китса Николаос Теодора

гр.Банско,ул. „Грамадето”,№19, ет.2,ап.41

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001122/09.09.2021г.

Клод Хенри Бо

гр.Банско,ул. „Цървено бърдо”,№1, бл.1,ап.24

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001123/09.09.2021г.

Гител Дейвидсън

гр.Банско,ул. „Грамадето”,№19, ет.2,ап.41

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001125/09.09.2021г.

Кевин Антъни Хол

гр.Банско,ул. „Лазар Герман”,№6, ет.3,ап.3-1

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001126/09.09.2021г.

Ди Юень Чхен

гр.Банско,ул. „Мис Стоун”,№6, ет.5,ап.89

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001127/10.09.2021г.

Сюй Син Цхай

гр.Банско,ул. „Бъндерица”,№59, ет.1,ап.А2

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001128/10.09.2021г.

Марсия Дос Рейс Арезина

гр.Банско,ул. „Асаница”,№12, бл.1, вх.Д, ет.2,ап.305

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001129/10.09.2021г.

Мирко Арезина

гр.Банско,ул. „Асаница”, №12, бл.1, вх.Д, ет.2,ап.305

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001130/10.09.2021г.

Мария Петрова Неделчева

гр.Банско,ул. „Плиска”, №41

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001134/10.09.2021г.

Гарет Джеймс Брайърли

гр.Банско,ул. „Пирин”, №129, бл.Б, ет.П,ап.05

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001135/10.09.2021г.

Лиса Джейн Брайърли

гр.Банско,ул. „Пирин”, №129, бл.Б, ет.П,ап.05

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001139/10.09.2021г.

Джемс Лойд

гр.Банско,ул. „Пирин”, №129, бл.А, ет.2,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001140/10.09.2021г.

Хейли Джоан Линдзи

гр.Банско,ул. „Пирин”, №129, бл.А, ет.2,ап.19

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001141/10.09.2021г.

Пхан Вей

гр.Банско,ул. „Пито Гули”, №3, ет.1,ап.7С

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001142/10.09.2021г.

Тимоти Франк Помлет

гр.Банско,к-с. „Свети Иван”, бл.№4,ет.5,ап.45

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001145/27.09.2021г.

Браян Джон Кюейф

гр.Банско,ул. „Герачни улици”, ет.3,ап.14

**********

ДНИ, ТБО