Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 29.11.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в понеделник  29.11.2021 г.

валидно до понеделник 13.12.2021 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000346/21.06.2017 г.

Джилиан Лин Милс

гр.Банско, к-с.  „Маунтин дрийм”, вх.Д, ет.2, ап.Д9

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001081/02.09.2021г.

Ралица Иванова Чочева

гр.София, к-с. „Красно село”, №2, ет.6, ап.88

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ1143/10.09.2021г.

Ан Мари Помлет

гр.Банско, к-с. „Свети Иван Рилски”, №2А, ет.5, ап.45

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001146/27.09.2021г.

Дженифър Ан Кюейф

гр.Банско, ул. „Герачни улици”, ет.3, ап.14

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001147/27.09.2021г.

Иван Маринов Илиев

гр.Варна, ул.  „Варненчик”,  №2, вх.2, ет.7, ап.70

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001148/27.09.2021г.

Еван Кар

гр.Банско, ул.  „Беласица”, №12, ет.2, ап.17

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001149/27.09.2021г.

Мартина Анджела Кар

гр.Банско, ул.  „Беласица”, №12, ет.2, ап.17

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001150/27.09.2021г.

Мейв Маккейб

гр.Банско, к-с.  „Маунтин дрийм”, вх.G, ет.1, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001151/27.09.2021г.

Дейвид Питър Маккейб

гр.Банско, к-с.  „Маунтин дрийм”, вх.G, ет.1, ап.4

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001152/27.09.2021г.

Матю Пол Смит

гр.Банско, к-с.  „Флоримонт Хайтс”, ет.5, ап.36

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001153/27.09.2021г.

Кристина Мери Смит

гр.Банско, к-с.  „Флоримонт Хайтс”, ет.5, ап.36

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001159/27.09.2021г.

Наум Пиратинский

гр.Банско, ул.  „Пито Гули”, №9,ет.0, ап.А9

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001160/27.09.2021г.

Ада Криворуцки

гр.Банско, ул.  „Пито Гули”, №9,ет.0, ап.А9

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001163/27.09.2021г.

Пол Дейниъл Фицпатрик

гр.Банско, ул. „Страгите”, №8, ет.1, аталие

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001164/27.09.2021г.

Селест Елизабет Коулс

гр.Банско, ул. „Тевно езеро”, №3,ет.4, ап.22

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001165/27.09.2021г.

Даниел Донахю

гр.Банско, ул. „Тевно езеро”, №3,ет.4, ап.22

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001166/27.09.2021г.

Никълъс Чарлтън Глейз

гр.Банско, ул. „Стефан Караджа”, №60,ет.4, ап.4.3

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001167/27.09.2021г.

Джийн Катрин Глейз

гр. София, бул. „Хр.Смирненски”,№23

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001168/27.09.2021г.

Брианан Айне Маккеуан

гр.Банско, ул. „Муратово езеро”, №10,бл.1,ет.1, ап.110

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001169/27.09.2021г.

Пол Матю Джонсън

гр.Банско, ул. „Муратово езеро”, №10,бл.1,ет.1, ап.110

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001170/27.09.2021г.

Корнелиус Колинс

гр. Пловдив, ул. „Света Петка”, №24, ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001171/27.09.2021г.

Мартин Колинс

гр. Пловдив, ул. „Света Петка”, №24, ет.1, ап.1

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001174/27.09.2021г.

Виктор Мануел Де Ларвальо Парейра Мартинс

гр.Банско, ул. „Страгите”, бл.Д,ет.1, ап.4Д

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001175/27.09.2021г.

Евлин Нели Луиз Англеберг

гр.Банско, ул. „Страгите”, бл.Д,ет.1, ап.4Д

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001176/27.09.2021г.

Кристофър Милн Хатън

гр.Банско, ул. „Явор”, №18, вх.А,ет.4, ап.10

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001176/27.09.2021г.

Дороти Патриша Хатън

гр.Банско, ул. „Явор”, №18,вх.А,ет.4, ап.10

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ001179/27.09.2021г.

Кирил Богданов Степанов

гр.София, кв. „Малинова долина”, ул.182,№18

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ001180/27.09.2021г.

Надежда Семенова Вирясова

гр.Банско, ул. „Цар Борис III”,  ет.3, ап.14

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ001181/27.09.2021г.

Александр Игнатиевич Вирясов

гр.Банско, ул. „Цар Борис III”,  ет.3, ап.14

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ001182/29.09.2021г.

Славка Костадинова Ценкина

гр.Банско, ул. „Скопие”,  №10

**********

ДНИ, ТБО

31.

АУ001184/29.09.2021г.

АУ001183/29.09.2021г.

Даниела Димитрова Тушнина

гр.Банско, ул. „Цар Симеон”,  №33

**********

ДНИ, ТБО