Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 20.01.2022 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в четвъртък 20.01.2022 г.
валидно до четвъртък  03.02.20
22 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001214/29.09.2021г.

Анелия Тодорова Петкова

гр.София, ул. „Данте”, №2

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001231/04.10.2021г.

Мирослав Димитров Димитров

гр.София, жк. „Младост 1”, №503,вх.1,ет.2,

ап.4

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001326/08.10.2021г.

Петър Христев Петков

гр.Пловдив, ул. „П.Д.Петков”, №49

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001327/08.10.2021г.

АУ001328/08.10.2021г.

Димитър Атанасов Галчев

гр.София, ул. „Годеч /Гургуляг/”, №64

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001332/11.10.2021г.

Емилия Георгиева Ангелова

гр.Сандански, ул. „Солидарност”, №23

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001333/11.10.2021г.

Роза Георгиева Събева

гр.Петрич, ул. „Христо Чернопеев”, №61

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001334/11.10.2021г.

Александра Николова Делова

гр.София, бул. „Самоков-29”, №40

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001351/12.10.2021г.

Албена Михайлова Стефанова

гр.София, бул. „Витоша”, бл.104,ет.1,

ап.3

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001353/12.10.2021г.

Русалка Стойчева Грънчарова

гр.Разлог, ул. „Подполковник Спиридонов”, №4

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001243/04.10.2021г.

Патриша Мейрен

гр.София, бул. „П.Евтимий”, №36, вх.Б,ет.4,ап.13

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001246/04.10.2021г.

АУ001247/04.10.2021г.

Елена Иванова Дурчова

гр.Банско, ул. „Цар Асен”, №8

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001248/04.10.2021г.

АУ001249/04.10.2021г.

Мария Иванова Дурчова

гр.Банско, ул. „Цар Асен”, №8

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001250/04.10.2021г.

Кери Анджела Кендал

гр.Банско, ул. „Свети Иван”, №2,вх.1,ет.4 ,ап.5-2

**********

ДНИ, ТБО

14.

АУ001251/04.10.2021г.

Дерек Джон Кендал

гр.Банско, ул. „Свети Иван”, №2,вх.1,ет.4 ,ап.5-2

**********

ДНИ, ТБО

15.

АУ001256/04.10.2021г.

АУ001257/04.10.2021г.

Дейвид Джон Дей

гр.Банско,ул.„Шипоцко”, бл2, ет.1, ап.206

**********

ДНИ, ТБО

16.

АУ001258/04.10.2021г.

АУ001259/04.10.2021г.

Джейн Катлийн Дей

гр.Банско,ул. „Асаница”,  №12,вх.1, ап.206

**********

ДНИ, ТБО

17.

АУ001265/06.10.2021г.

Игор Алексеевич Школа

гр.Банско, ул. „Васил Кънчов”, №10-16, ет.3, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

18.

АУ001266/06.10.2021г.

Наташа Емелянова Вергазова

гр.Банско, ул. „Васил Кънчов”, №10-16, ет.3, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

19.

АУ001267/06.10.2021г.

Джон Уйлис

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвидс”, ет.1, ап.С11

**********

ДНИ, ТБО

20.

АУ001268/06.10.2021г.

Ерих Ретермайер

гр.Банско, ул. „Марушка Буйнова”, №3, ет.3, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

21.

АУ001269/06.10.2021г.

Корета Венцел

гр.Банско, ул. „Марушка Буйнова”, №3, ет.3, ап.6

**********

ДНИ, ТБО

22.

АУ001275/06.10.2021г.

Кевин Джеймс Уйлис

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвидс”, ет.1, ап.С11

**********

ДНИ, ТБО

23.

АУ001289/06.10.2021г.

Саджад Али Кхан

гр.Варна,ул.„Кр.Мирски”, №7,ет.3, ап.9

**********

ДНИ, ТБО

24.

АУ001290/06.10.2021г.

Башя Капучинска

гр.Варна,ул.„Кр.Мирски”, №7,ет.3, ап.9

**********

ДНИ, ТБО

25.

АУ001293/06.10.2021г.

Стюърт Кристофър Тосел

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвидс”, ет.1, ап.С10

**********

ДНИ, ТБО

26.

АУ001294/06.10.2021г.

Джейми Майкъл Дейвис

гр.Банско, к-с. „Сейнт Дейвидс”, ет.1, ап.С10

**********

ДНИ, ТБО

27.

АУ001296/07.10.2021г.

Борислав Ангелов Еринин

гр.Банско, пл. „Н.Й. Вапцаров”, №5

**********

ДНИ, ТБО

28.

АУ001297/07.10.2021г.

Татьяна Анатольевна Сергеева

гр.Банско, ул. „Кошерината”, №1,бл.F. ет.3, ап.32

**********

ДНИ, ТБО

29.

АУ001298/07.10.2021г.

Сергей Иванович Сергеев

гр.Банско, ул. „Кошерината”, №1,бл.F. ет.3, ап.32

**********

ДНИ, ТБО

30.

АУ001299/07.10.2021г.

Полина Сергеевна Сергеева

гр.Банско, ул. „Кошерината”, №1,бл.F. ет.3, ап.32

**********

ДНИ, ТБО