Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 07.02.2022 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в понеделник  07.02.2022 г.
валидно до понеделник 21.02.20
22 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001030/27.08.2021 г.

Майкъл Денис Мосли

гр.София, ул. „Каймакчалан”,№1А, ап.14

**********

ДНИ, ТБО

2.

АУ001276/06.10.2021г.

Ивайло Георгиев Кехайов

гр. Банско, ул. „Стефан Стамболов”, №15

**********

ДНИ, ТБО

3.

АУ001310/08.10.2021г.

Николай Сотиров Кашареев

гр. Банско, ул. „Драма”, №1, вх.Г,ет.4,ап.11

**********

ДНИ, ТБО

4.

АУ001373/14.10.2021г.

АУ001374/14.10.2021г.

Усеин Усеинов Кунев

с. Рибново, общ. Гърмен

**********

ДНИ, ТБО

5.

АУ001375/14.10.2021г.

АУ001376/14.10.2021г.

Фатме Алимова Кунева

с. Рибново, общ. Гърмен

**********

ДНИ, ТБО

6.

АУ001400/14.10.2021г.

АУ001401/14.10.2021г.

Павел Стоянов Христов

гр. Банско, ул. „Драма”, №1, вх.Д,ет.1,ап.1

**********

ДНИ, ТБО

7.

АУ001404/18.10.2021г.

Калина Симеонова Бачева

гр. Благоевград, ул. „Илинден”, №27

**********

ДНИ, ТБО

8.

АУ001405/18.10.2021г.

Николай Иванов Бачев

гр. Благоевград, ул. „Плиска”, №6

**********

ДНИ, ТБО

9.

АУ001414/18.10.2021г.

Янка Костадинова Вишанина

гр. Банско, ул. „Пирин”, №67

**********

ДНИ, ТБО

10.

АУ001416/18.10.2021г.

Петър Петров Манов

гр. Банско, ул. „Ген. Гурко”, №45

**********

ДНИ, ТБО

11.

АУ001424/20.10.2021г.

Гинда Костадинова Чучулайна

гр. Банско, ул. „Охрид”, №2

**********

ДНИ, ТБО

12.

АУ001440/22.10.2021г.

Димитър Петров Гачев

гр. Банско, ул. „Стефан Караджа”, №18

**********

ДНИ, ТБО

13.

АУ001441/22.10.2021г.

Албена Николова Аладжова-Гачева

гр. Банско, ул. „Стефан Караджа”, №18

**********

ДНИ, ТБО