Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 18.02.2022 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 18.02.2022 г.
валидно до петък 04.03.2022 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001445/25.10.2021г.

Стефания Момчилова Илиева

Гр. София, общ. Столична, ул. Голо Бърдо, №17, ет.6, ап.16

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001396/14.10.2021г.

АУ001395/14.10.2021г.

Елена Христова Динова

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Партизанска №13

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001356/13.10.2021г.

Любка Костадинова Попадийна

Гр. София, общ. Столична, бул. Цар Борис III, №21, ет.3, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001394/14.10.2021г.

Мариана Александрова Калинкова

Гр. Радомир, общ.Радомир

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001355/13.10.2021г.

Петър Николов Пумпалов

Гр. София, общ. Столична, ул.Гладстон, №39, ет.2, ап.6

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001392/14.10.2021г.

Любомир Иванов Проданичин

Гр.Пловдив, общ.Пловдив, ул. Асен Златарев, №17

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001377/14.10.2021г.

Даниела Стоянова Граматикова

Гр. София, общ. Столична, жк Слатина, №69, вх.Е, ет.4, ап.116

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001378/14.10.2021г.

Павел Николов Граматиков

Гр. София, общ. Столична, жк Слатина, №69, вх.Е, ет.4, ап.116

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001423/20.10.2021г.

Димитър Петров Гърбев

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, жк Еленово, №124, ет.4, ап.11

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001395/14.10.2021г.

АУ001396/14.10.2021г.

Елена Христова Динова

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул.Партизанска, №13

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001432/21.10.2021г.

Нанко Добрев Янев

Гр. София, общ. Столична, ул. Нишава, № 105, вх.Б, ап.9

**********

ДНИ и ТБО

12.

ПС000053/22.10.2021г.

Тодорова Улена

Гр. Добринище, общ. Банско, ул. Никола Парапунов, №9

**********

ПС

13.

ПС000037/21.10.2021г.

Боряна Велева Кавръкова

Гр.Добринище, общ. Банско, ул.Крушево, №15

*********

ПС

14.

ПС000051/22.10.2021г.

Марин Иванов Митрев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Байкушева мура, №20

*********

ПС

15.

ПС000034/21.10.2021г.

ПС000035/21.10.2021г.

Марин Георгиев Митрев

Гр. Банско, общ. Банско, ул.Рила, №22

*********

ПС

16.

ПС000038/21.10.2021г.

Широков Владимир Романович

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Братя Велеганови, №31, ап.3

*********

ПС

17.

ПС000056/22.10.2021г.

Лойд Кристофър Майкъл

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Явор, бл.32, ет.4, вх.Д, ап.Д18

*********

ПС

18.

ПС000043/21.10.2021г.

Роза Лазарова Пиришанчина

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Дамяница, №8

*********

ПС

19.

ПС000054/22.10.2021г.

Александр Калчев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Ангел Балев, №18

**********

ПС

20.

ПС000052/22.10.2021г.

Йорданка Иванова Чолева

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Иван Вазов, №13, вх.Б

**********

ПС

21.

ПС000057/22.10.2021г.

Ваня Атанасова Мутафчиева

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Георги Ковачев, №27

**********

ПС

22.

ПС000060/22.10.2021г.

Димитър Николаев Колевичин

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Патриарх Евтимий, №25, вх.Г, ет.2, ап.4

**********

ПС