Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 11.03.2022 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 11.03.2022 г.
валидно до петък 25.03.2022 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001367/13.10.2021г.

Йоанис Софоклис Цавдарис

Гр. Банско, общ. Банско, ап.к-с Тамплиер, ет.3, ап.46

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001379/14.10.2021г..

Ханан Боутахри

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Цървено Бърдо,№1, ет.5, ап.65

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001380/14.10.2021г.

Боузиан Бенсаха

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Цървено Бърдо,№1, ет.5, ап.65

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001399/14.10.2021г.

Кирсти Рейнолдс

Гр. Банско, общ. Банско, №82, бх.Б3, ет.0, ап.2

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001398/14.10.2021г.

Мартин Иан Рейнолдс

Гр. Банско, общ. Банско, №82, бх.Б3, ет.0, ап.2

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001382/14.10.2021г.

Ирина Александровна Сергеенкова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Герачни улуци, №1, ап.А5

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001381/14.10.2021г.

Антон Викторович Сергеенков

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Герачни улуци, №1, ап.А5

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001371/14.10.2021г.

Карлос Лизарага Родриго

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Феникс, ет.1, ап.5

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001388/14.10.2021г.

Кенет Хълз

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Страгите, №4, вх.В, ет.3, ап.16

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001387/14.10.2021г.

Андрю Хълз

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Страгите, №4, вх.В, ет.3, ап.16

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001453/14.12.2021г.

Радка Александрова Прихова

Гр. София, общ. Столична, проф. Д-р Ди. Атанасов, №18, вх.Б, ет.1, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001370/13.10.2021г.

Александър Владимирович Шварц

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, Света Петка, №24, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ001366/13.10.2021г.

Гейл Нийдъм

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, Света Петка, №24, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ001368/13.10.2021г.

Снежанна Леонидовна Салата

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, Света Петка, №24, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000166/23.02.2021г.

Алекси Илинов Моллов

С. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000479/31.05.2021г.

АУ000478/31.05.2021г

АУ000477/31.05.2021г.

Исмаил Мустафа Тюфекчи

С. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000528/01.06.2021г.

АУ000529/01.06.2021г.

Ерифе Фета Каранч

С. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000535/01.06.2021г.

Мустафа Фетах Зекир

С. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000001/20.01.2022г.

АУ000002/20.01.2022г.

АУ000003/20.01.2022г.

Манхатън Груп ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Пимен Зографски, №4, ет.2

**********

ДНИ и ТБО