Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 29.03.2022 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  във вторник 29.03.2022 г.
валидно до вторник 12.04.2022 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000052/07.03.2022г.

Кръстана Борисова Тодорова

Гр. Банско, общ. Банско, ул. България 42

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000039/02.03.2022г.

АУ000040/02.03.2022г.

Мария Диана Гихиро Патуел

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Лазар Тренчев 4-6, вх.Б, ет.1, ап.10

*********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000042/02.03.2022г.

Бенгт Маттиас Херцман

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин 100, ап.39

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000053/07.03.2022г.

Михаил Владимирович Сорокин

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Кръстьо Асенов 14

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001448/24.11.2021г.

Стефан Иванов Диков

Гр. София, общ. Столична, жк Младост 1, 78, вх.А, ет.2, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001365/13.10.2021г.

Мария Исабел Сарагоси Марискал

Гр. София, общ. Столична, бул. Цариградско шосе 17

********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001397/14.10.2021г.

Петър Асенов Мутафчиев

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, бул. Св.Св. Кирил и Методий, 30Б

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001420/20.10.2021г.

Мария Борисова Господинова

Гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов 18

**********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001345/12.10.2021г.

Джийн Лилиан Чеймбърс

Гр. София, общ. Столична, ул. Каймакчалан 1А, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001417/18.10.2021г.

Райна Петрова Германова

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Арсений Костенцев 7

**********

ДНИ и ТБО

           

11.

АУ001447/24.11.2021г.

Петър Иванов Диков

Гр. София, общ. Столична, жк Младост 1, бл.78, вх.А, ет.2, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000551/03.06.2021г.

Яна Георгиева Костова

С. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ001413/18.10.2021г.

Донка Цветанова Юлева

Гр.Пловдив, общ. Пловдив, ул. Богомил 92, ет.5, ап.15

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ001412/18.10.2021г.

Димитър Иванов Юлев

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. Богомил 92, ет.5, ап.15

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000014/17.02.2022г.

Хермес Турист ЕООД

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Дебър 27

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000024/23.02.2022г.

Инвориент 1 ООД

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Охрид 24, ет.2

*********

ДНИ и ТБО