Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 17.08.2022 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в сряда  17.08.2022 г.
валидно до сряда 31.08.20
22 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000324/19.05.2022г.

АУ000325/19.05.2022г.

БГ Строй Груп ЕООД

Гр. Нови Искър, общ. Столична, ул. Хаджи Димитър №20

*********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000294/18.05.2022г.

Верд ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Осогово № 54, ет.6, ап.21

*********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000342/20.05.2022г.

Банско Пропърти Инвест ЕООД

Гр, Бургас, общ. Бургас, ул. Баба Ганка №4, ет.6

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000293/18.05.2022г.

София Маркетинг ООД

Гр. София, общ. Столична, кв. Киноцентър II, ул. 303, №5

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000207/11.05.2022г.

Стек Билдингс ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Нешково №6, ет.2

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000301/19.05.2022г.

Майкъл Дейвид Джонс

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Георги Настев №2, ет.3, ап.6

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000302/19.05.2022г.

Питър Лоутън Алън Брук

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Стражите №18, вх.А, ет.2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000303/19.05.2022г.

Андрю Бенедикт Бърнс

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Ангел Кънчев №7, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000304/19.05.2022г.

Яри Вайно Хенрик Ниеми

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Игъл Лодж, № В, ет.1, ап.13А

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000307/19.05.2022г.

Алан Пол Бадамс

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Мис Стоун, №6, ет,3, ап.58

*********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000310/19.05.2022г.

Интарс Беркулис

Гр. Банско, общ. Банско, в.с. Иван Рилски, №3А, ет.4, ап.17

*********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000312/19.05.2022г.

Джеймс Мартин Доулинг

Гр. Банско, общ. Банско, К-с  Рамада, ет.1, ап.7

*********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000314/19.05.2022г.

Катрин Доулинг

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Рамада, ет.1, ап.7

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000318/19.05.2022г.

Валентин Атанасов Еринин

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Искър №4

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000326/20.05.2022г.

Саймън Дейвид Евънс

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Муратово езеро, ет.3, ап.А18S

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000327/20.05.2022г.

Атанасиос Анастопулос

Гр. Банско, общ. Банско, ул.Марушка Буйнова, №3, ат.8

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000328/20.05.2022г.

Михаел Цофнас

Гр. Банско, общ. Банско, м. Страгите, ет.5, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000332/20.05.2022г.

Найджъл Ричард Дейвис

Гр. Банско, общ. Банско, ет.1, ап.202

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000333/20.05.2022г.

Йордана Неолис Димитриаду

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Панорама, №А, ет. П, ап.А19

*********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000335/20.05.2022г.

Саймън Никълас Туедъл

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Вардар, №2, ет.3, ап.41

*********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000336/20.05.2022г.

Найджъл Хауърд Томас

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Тамплиер. Ет.1, ап.13

*********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000340/20.05.2022г.

Найла Усмани

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Пирин Плейс, ет.2, ап.14

*********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000344/20.05.2022г.

Стюарт Джеймс Райт

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Васил Кънчов №8, ет.2, ап.16

*********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000345/20.05.2022г.

Джейми Падок

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Нарцис №2, ет.4, ап.83

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000347/25.05.2022г.

Виолета Димитрова Керанджиева

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Предел №12

*********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000352/25.05.2022г.

Вера Михайловна Дрошнева

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Найден Геров №20, ет.2, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

27.

АУ000353/25.05.2022г.

Елени Георгиос Триандафилиду

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин № 89

*********

ДНИ и ТБО

28.

АУ000354/25.05.2022г.

Джефри Пол Дейвис

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Мис Стоун №6, ет.4, ап.84

*********

ДНИ и ТБО

29.

АУ000357/25.05.2022г.

Рейчъл Сюзън Харис

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Сънраиз, ет.1, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

30.

АУ000358/25.05.2022г.

Джанет Ан Едуардс

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Маунтин Резидентс, №С, ет.3, ап.С35

*********

ДНИ и ТБО

Поставено на дата:

17.08.2022г.