Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 16.02.2023 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък  16.02.2023 г.
валидно до четвъртък 04.03.20
23 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000914/15.11.2022г.

Саймън Джак Джилет

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Вардар№6, вх.А, ет.2, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000915/15.11.2022г.

Казуко Матабе

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Вардар№6, вх.А, ет.2, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000935/16.11.2022г.

Мари Бернадет Ламбе

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Явор, ет.3, ап.А26, жс Сноу Лодж

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000871/01.11.2022г.

Антонио Кирилов Павлов

Гр. София, общ. Люлин, жк Люлин, бл.911, вх.А, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000870/01.11.2022г.

Джеймс Джоузеф Мълан

Гр. София, общ. Столична, ул. Цар Самуил, №25, ет.5, ап.16

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000854/28.10.2022г.

Хелън Клеър Палмър

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, бул. Цар Борис III, №54, ап.25

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000879/01.11.2022г.

Захари Димитров Зарков

Гр. София, общ. Столична, жк Лагера, бл.37Б, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000901/03.11.2022г.

Вива Груп ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Дякон Игнатий,  №21

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000818/04.10.2022г.

АУ000817/04.10.2022г.

АУ000816/04.10.2022г.

АУ000815/04.10.2022г.

АУ000814/04.10.2022г.

АУ000813/04.10.2022г.

Агро Дивелъпмънт ЕООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Цариградско шосе, №17

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000810/04.10.2022г.

Пайн Маунтин Дивелъпмънтс ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Веслец, №4, вх. Б, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000843/12.10.2022г.

Елена Георгиевна Рошкова

Гр. Пловдив, общ. Пловдив, бул. Васил Априлов, №124, ет.11, ап.85

*********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000808/03.10.2022г.

Транс Груп Овърсийс Корпорейшън

Гр. София, общ. Столична, р-н Лозенец, бул. Свети Наум, №66А, ет.5, ап.17

*********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000821/06.10.2022г.

Еърлайн Асист ЕООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Княз Борис I, №99, ет.3

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000819/06.10.2022г.

ЕТ Д-р Гергана Николова- АИППМП

Гр. София, общ. Столична, ул. Босилеградска, №1, вх. А, ет.1, ап.1

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000877/01.11.2022г.

Андрю Джеймс Паркър

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Кръстю Мирски, №7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000878/01.11.2022г.

Клер Луиз Маджии

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Кръстю Мирски, №7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000855/28.10.2022г.

Гордън Джон Банинг

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Кръстю Мирски, №7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000856/28.10.2022г.

Алисън Джейн Банинг

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Кръстю Мирски, №7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000875/01.11.2022г.

Любен Иванов Драгосинов

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Искър, №5

*********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000884/01.11.2022г.

София Елизабет Мида Бътлър- Каудри

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Белмонт, ет.3, ап.30

*********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000882/01.11.2022г.

Жаклин Мари Кирк

Гр. Банско, общ. Банско, м. Кошерината, ет.4, ап.36

*********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000881/01.11.2022г.

Дейвид Чарлз Кирк

Гр. Банско, общ. Банско, м. Кошерината, ет.4, ап.36

*********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000880/01.11.2022г.

Димитриос Мугнидис

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Явор №48, ет.3, ап.32

*********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000872/01.11.2022г.

Гарвин Мартин Съливан

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Панорама №Б, ет.5, ап.504

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000587/26.07.2022г.

Елена Виталиевна Холт

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Найден Геров, №12

*********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000916/15.11.2022г.

АУ000917/15.11.2022г.

АУ000918/15.11.2022г.

Марио Владимиров Петаков

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Захари Стоянов №34

*********

ДНИ и ТБО

27.

АУ000913/15.11.2022г.

Линда Ан Борил

Гр. Разлог, общ. Разлог, ул. Александър Стамболийски, №87

*********

ДНИ и ТБО

28.

АУ000912/15.11.2022г.

Дарко Андоновски

Гр. Банско, общ. Банско,ул. Герачни улици, №1, ет.0, ап.А5

*********

ДНИ и ТБО

29.

АУ000906/14.11.2022г.

В 4 ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Глазне, №14А

*********

ДНИ и ТБО

30.

АУ000800/05.07.2021г.

Пирин Трейд 92 ЕООД

Гр. Добринище, общ. Банско, ул. Христо Смирненски, №19

*********

ДНИ и ТБО