Log in
Bulgarian English German Romanian Russian Serbian

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 10.03.2023 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък  10.03.2023 г.
валидно до петък 24.03.20
23 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000972/28.11.2022г.

Иван Христов Черешаров

С. Гостун, общ. Банско

*********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000001/04.01.2023г.

АУ000002/04.01.2023г.

АУ000003/04.01.2023г.

Зерус ЕООД

Гр. София, общ. Столична, жк Люлин 7, №737

*********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000948/23.11.2022г.

Джон Валантани Райан

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пере Тошев, №2, ет.1, ап.117

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000949/23.11.2022г.

Кристиан Йенсен

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Страгите, №2, ет.3, ап.833

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000950/23.11.2022г.

Педер Динес Баусгаард

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Страгите, №2, ет.3, ап.833

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000952/24.11.2022г.

Доун Лесли Едуардс

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Кошерината, №1, бл. Д, ет.3, ап.25

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000951/23.11.2022г.

Ашли Едуардс

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Кошерината, №1, бл. Д, ет.3, ап.25

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000946/23.11.2022г.

Рафаил ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Илинден,  бл.64, вх.1, ет.39

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000959/25.11.2022г.

Николай Михайлов Балев

Гр. София, общ. Банско, ул. Йеромонах Лаврентий, №1

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000971/28.11.2022г.

Владимир Иванов Юнчов

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин №74

*********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000945/23.11.2022г.

Елементс АПН ООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Асен Йорданов, №73, вх.1, офис 2

*********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000974/28.11.2022г.

Райна Атанасова Вакарелска

С. Момина Клисура, общ. Белово, ул. Единадесета №5

*********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000932/16.11.2022г.

Кирил Сашков Стойчев

Гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Малашево, №23

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000925/15.11.2022г.

Ваня Генчева Иванова

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. Ст. Караджа №26, вх.В, ет.2

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000926/15.11.2022г.

Иван Русев Иванов

Гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. Ст. Караджа, №26, вх.В, ет.2

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000922/15.11.2022г.

Огнян Гергинов Петров

Гр. София, общ. Столична, ул. Божур, №10

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000936/17.11.2022г.

АУ000937/17.11.2022г.

АУ000938/17.11.2022г.

АУ000939/17.11.2022г.

АУ000940/17.11.2022г.

Роял Инвест ЕООД

Гр. София, общ. Столична, жк Иван Вазов, ул. Бурел № 36

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000902/03.11.2022г.

Ратола Инженеринг ООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Симеоновска шосе, №34А, ет.3

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000928/16.11.2022г.

Калина Желязкова Тодорова

С. Средец, общ. Неделино, ул. Цв. Радойнов, №10

*********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000927/16.11.2022г.

Мирослав Димитров Тодоров

С. Средец, общ. Неделино, ул. Цв. Радойнов, № 10

*********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000904/03.11.2022г.

Болкан Уингс ЕООД

Гр. София, общ. Столична, ул. Коста Лулчев, №58А

*********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000923/15.11.2022г.

Драгинка Владова Петрова

Гр. София, общ. Столична,Симеоново, ул. Божур, №10

*********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000909/15.11.2022г.

Винсънт Ноел Макън

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Гинес, ет.2, ап.212

*********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000921/15.11.2022г.

Майкъл Кристофър Кенинг

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Дрийм, ет.1, ап.218

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000911/15.11.2022г.

Барбара Доротее Скогтьорн

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Новия Хан, ет.0, ап.5

*********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000910/15.11.2022г.

Улф Пал Скогтьорн

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Новия Хан, ап.Г/Д/5

*********

ДНИ и ТБО

27.

АУ000931/16.11.2022г.

Агниешка Хороманска

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Парадизо Верде, ет.1, ап.Е18

*********

ДНИ и ТБО

28.

АУ000924/15.11.2022г.

Дерек Кийт Пейпъл

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Роял Тауърс, ет.5, ап.556

*********

ДНИ и ТБО

29.

АУ000920/15.11.2022г.

Гайли Галахан

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Муратово езеро, №10, ет.3, ап.36

*********

ДНИ и ТБО

30.

АУ000919/15.11.2022г.

Антъни Галахан

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Муратово езеро, №10, ет.3, ап.36

*********

ДНИ и ТБО