Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК публикувано в четвъртък 20.04.2023 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък   20.04.2023 г.
валидно до четвъртък  04.05.20
23 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000011/16.01.2023г.

Колобус

Гр. София, общ. Столична, р-н Средец, ул. Княз Ал. Батенберг №16, вх.Б, ет.3

*********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000058/23.01.2023г.

Брайан Доминик Кенеди

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Цар Освободител №24, ет.1

*********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000088/24.01.2023г.

Карин Розвите Полингер

Гр. София, общ. Столична, ул. Добри Войников №19, ет.2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000064/23.01.2023г.

Барбара Патриша Скилтон

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Кръстю Мирски № 7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000065/23.01.2023г.

Лиса Мари Перет

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Кръстю Мирски № 7, ет.3, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000096/30.01.2023г.

Пирин Хайтс Ленд ООД

Гр. Варна, общ. Варна, бул. Ген. Колев №92, ап.106

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000068/23.01.2023г.

Денис Николаевич Лаврентьев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Явор №37, ет.5, ап.АТ.5.4

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000054/20.01.2023г.

Гейл Елизабет Баярд

Гр. Банско, общ. Банско, м. Страгите, бл.3, ет.5, ап.354

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000066/23.01.2023г.

Юлия Александровна Иноземцева

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Орце Попйорданов №2, вх.1, ап.11

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000084/24.01.2023г.

Кейт Елизабет Бол

Гр. Банско, общ. Банско, м. Грамадето, к-с Маунтин Вю, бл.А, ет.3, ап.А22

*********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000087/24.01.2023г.

Алистър Хенри Ян Бол

Гр. Банско, общ. Банско, м. Грамадето, к-с Маунтин Вю, бл.А, ет.3, ап.А22

*********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000083/24.01.2023г.

Тиери Пиер Мари Мийе

Гр. Банско, общ. Банско, жс Парадизо Верде №2, ет.1, ап.С13

*********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000082/24.01.2023г.

Розалинда Алисън Гловър

Гр. Банско, общ. Банско, м.Грамадето, к-с Стар Хан №4, ет.1, ап.Д1-03

*********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000081/24.01.2023г.

Пол Джеймс Гловър

Гр. Банско, общ. Банско, м.Грамадето, к-с Стар Хан №4, ет.1, ап.Д1-03

*********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000075/24.01.2023г.

Джеймс Фенинг

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Васил Кънчов №4, вх.1, ет.2, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000073/23.01.2023г.

Дейвид Нийл Бентли

Гр. Банско, общ. Банско, м. Кошерината, к-с Парадизо Верде, бл.1, вх.А, ет.3, ап.25

*********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000074/24.01.2023г.

Елена Николаевна Ершова

Гр. Банско, общ. Банско, м. Кошерината, к-с Парадизо Верде, бл.1, вх.А, ет.3, ап.25

*********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000071/23.01.2023г.

Ксения Анатолиевна Макарова

Гр. Банско, общ. Банско ул. Лазар Герман №4, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000060/23.01.2023г.

Лазар Николов Рискьов

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Ген. Стилян Ковачев № 5

*********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000072/23.01.2023г.

Амадор Лабандейра Биеитес

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Роял Парк Банско №Б1, ет.5, ап.5.4

*********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000097/31.01.2023

Медуса АД

Гр. София, общ. Столична, р-н Триадица, ул.Сердикийски сибор №28, вх.Б, ап.2

*********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000076/24.01.2023г.

Джералдин Фенинг

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Васил Кънчов №4, вх.1, ет.2, ап.8

*********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000110/02.02.2023г.

Ланс 2000 ЕООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Самоков № 16

*********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000055/20.01.2023г.

Бончо Стоянов Стоянов

Гр. София, общ. Столична, р-н Оборище, ул. Стара планина №84

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000053/20.01.2023г.

Малкълм Баярд

Гр. Варна, общ. Варна, ул. Цар Освободител № 24, ет.1

*********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000052/20.01.2023г.

Иван Вълчев Денев

Гр. София, общ. Столична, бул. Патр. Евтимий №27

*********

ДНИ и ТБО

27.

АУ000171/10.02.2023г.

Игорь Петрович Кошкин

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Болкан Хайтс, ет.5, ап.65

*********

ДНИ и ТБО

28.

АУ000170/10.02.2023г.

Людмила Петровна Кошкина

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Болкан Хайтс, ет.5, ап.65

*********

ДНИ и ТБО

29.

АУ000123/06.02.2023г.

Александър Йосифов Георгиев

Гр. София, общ. Столична, ул. Балчик №1, ет.2, ап.9

*********

ДНИ и ТБО

30.

АУ000163/09.02.2023г.

Тери Клифърд Рук

Гр. София, общ. Столична, ул. Добри Войников №19, ет.2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО