Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник, 03.07.2012 г.
валидно до 17.07.2012 г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

AУ000264/07.06.2012г.

МИЙЛ ХАУС ДЕВЕЛОПМЪНТС ООД

гр.Бургас, ул „Богороди” № 25, ет.1

**********

ДНИ и ТБО

2. 

АУ000420/08.06.2012г.

ФЕНИКС ООД

гр.Петрич, ул.”Цар Борис III 3-16

**********

ДНИ и ТБО

3. 

АУ000396/08,06,2012г.

ФЕНИКС ГРУП ЕООД

гр.Благоевград, ул.”Димитър Йосифов” № 10

**********

ДНИ и ТБО

 4.

АУ000504/20.06.2012г.

ИВАН ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ

гр.Благоевград, ул.”Детелина” №11

**********

ДНИ и ТБО

 5.

АУ000380/08.06.2012Г.

ИНТЕРГРУП 2003 ЕООД

гр.София, ул.”Екзарх Йосиф” №29

**********

ДНИ и ТБО