Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 15.03.2013 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  в петък, 15.03.2013г.
валидно до неделя 29.03.2013г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “Приходи” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000549/26.06..2012г., АУ000550/26.09.2012г,

АУ000551/ 26.06.2012г.,

АУ000552/26.06.2012г

.

ПРОФИНАНС ЕООД

Гр. София, ж.к. „Белите брези” бл.13 , ет. 3, ап.9

**********

ДНИ и ТБО

 

2. 

АУ000834/17.10.2012г.,.

ДОМИНИК  АНТОНИ  ХИКС

Гр. Банско, ул.„Солун”

**********

ДНИ и ТБО

3. 

АУ000836/17.10.2012г.

       

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОШЕВ

Гр.Благоевград,  ул. „Огражден”, №17,вх.А, ет.4, ап.17

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000837/17.10.2012г.,

СТАНИСЛАВ  МИЛОШЕВ ТОДОРОВ

Гр.София, ж.к. „Стрелбище” № 97, вх.В, ап.82

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000838/17.10.2012г.

АЛБЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

Гр. София, ж.к. „Стрелбище”, №97, вх. В, ап. 82

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000839/17.10.2012г.

 

КАРОЛ МИХАЕЛ ПЕРАЛТА

Гр. Банско, ул.”Глазне” № 14А

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000772/17.09.2012г., АУ000773/17.09.2012г.

ГАУДИ 23 ЕООД

Гр. Банско, ул. „6-ти септември” № 6

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000744/14.09.2012г., АУ000745/14.09.2012г.

ЕЛПРОМСНАБ ООД

Гр. София, ул.”Козяк” № 27-29 офис І

   ***********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000902/19.10.2012г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОТИРКОВ

Гр. Банско, ул. „Дамяница” №9

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000915/ 19.10.2012 г.

АУ000916/ 19.10.2012 г,

АУ000917/ 19.10.2012 г.

ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ЦЕНКИНА

Г. Банско, ул.”Скопие”№10

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000934 /22.10.2012 г.

 

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГЕРАСИМОВА

Гр.София ж.к.”Красна поляна”ІІІ, №31 Б, вхА, ет.6, ап.22

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000965 / 22.10.2012  г.

ИВАН КОСТАДИНОВ КЕХАЙОВ

Гр.Банско, ул.”Панайот Хитов”№6

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000942/22.10.2012 г.

АУ000943/ 22.10.2012 г.

АУ000944 /22.10.2012 г.

ИВАН ДИМИТРОВ

СПАСОВ

Гр.Добринище

ул.”Васил Коларов”№4

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000840 / 17.10.2012 г.

ИЛИЯ ТОДОРОВ ГРАМАТИКОВ

Гр.София, ул. „Люлякова градина” №12, вх.1, ет.2, ап.5

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000841 / 17.10.2012 г.

ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МАТКОВ

Гр.София, ул.”Марта” №8

**********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000843/17.10.2012г.

АУ000844/ 17.10.2012 г.

АУ000845/ 17.10.2012 г.

АУ000846/ 17.10.2012 г.

МИХАИЛ ХРИСТОВ ЧОБАНОВ

 

Гр.София, бул.”Ал.Стамболийски”№26,

ет.5, ап.13

**********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000850 / 17.10.2012 г

АУ000851/ 17.10.2012 г.

САЙМЪН ЧАРЛЗ КЕНГИ

Гр.Банско, ул.”Цар Симеон”№82, вх.Б3

**********

ДНИ и ТБО

18.

АУ 000852 / 17.10.2012г

АУ000853 / 17.10.2012 г

БЛАГОЙ  НИКОЛОВ ПУМПАЛОВ

Гр.Добринище, ул.”Хан Аспарух”№ 2

**********

ДНИ и ТБО

19.

АУ 000854/ 17.10.2012 г

АУ000855/ 17.10.2012 г

АУ000856/ 17.10.2012 г.

СТИВЪН ДЖЕЙМС ТЕЙЛЪР

Гр.Банско, ул.”Добри Чинтулов”№11,ет.2, ап.9

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000859 / 18.10.2012 г

ГЕОРГИ БОРИСОВ СПАСЕВ

Гр.София,ул.”Панайот Хитов”№21А

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000860 /18.10.2012 г.

БЪНДИНИ ХАРГОВИНД ХИТЕШ ГАДХОУК

Гр.Банско, ул.”Вардар”,ет.1, ап.7

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000866 /18.10.2012 г.

РАУЛ АЛЕКЗАНДЪР

ЧИТЪНДЕН

Гр. Банско, ул.”Хан Аспарух”№11,ВхБ,ет.1, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000875/18.10.2012 г

АУ000876 / 18.10.2012 г

ДАНИЕЛ ДЖЕЙСЪН СТРЕТЪЛ

Гр.Банско ул.”Ангел Кънчев”№15, ап.22

**********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000882 / 18.10.2012 г

АТАНАС ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

Гр.Банско „Неофит Рилски” №4, вх.А

**********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000883 / 18.10.2012г.

ЛЮК СЕЙНТ ДЖОРДЖ ФЕЛИНГ ПОРТЪР

Гр.Банско, ул.”Муратово езеро”№10, бл.А, ет.1, ап.М6

**********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000888 / 19.10.2012 г

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕНКОВА-КАПАНОГЛУ

Гр.София, ул.”Кораб планина”№54А

**********

ДНИ и ТБО

27.

АУ000893 / 19.10.2012 г

РАДОСЛАВ ИЛИЕВ КАСИМОВ

Гр. Русе, ул.”Борисова” №49

**********

ДНИ и ТБО

28.

АУ 000 894 /19.10.2012г

МАЙКЪЛ КИЙТ ЛОРЪНС

Гр.Банско, ул.”Хан Аспарух”№11, вх.Б, ет.1, ап.7

**********

ДНИ и ТБО

29.

АУ 000896 /19.10.2012г.

АУ000897 / 19.10.2012г.

МАРИЯ НИКОЛОВА СТОИЛКОВА

Гр.Банско, ул.”Места”№21,

Вх.А, ет.3, ап.7

**********

ДНИ и ТБО

30.

АУ000966/22.10.2012г.

КАТЯ НИКОЛОВА КЕХАЙОВА

Гр.Банско, ул.”Панайот Хитов”№6

**********

ДНИ и ТБО

31.

АУ000967 / 22.10.2012 г

ЙОРДАН ЦВЕТКОВ КОЗАРЕВ

Гр. Разлог, ул.”Изворите” №99

**********

ДНИ и ТБО

32.

АУ000973 / 23.10.2012 г

АНТОН МЕРИМОВ ИВАНОВ

с.Гербер, общ.Драгоман

**********

ДНИ и ТБО

33.

АУ 000986 /23.10.2012 г

ЛЮБКА ПЕТРОВА ШОПОВА

Гр.София, ул.”Солунска”№34, ет.5, ап.15

**********

ДНИ и ТБО

34.

АУ000993/ 23.10.2012 г.

МАРИН МИХОВ ТЕНЕВ

Гр.Банско, ул.”Глазне”№14А

**********

ДНИ и ТБО

35.

АУ000996/23.10.2012 г.

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДУРЧОВ

Гр. Банско,ул.”Константин Щъркелов”№2

**********

ДНИ и ТБО

36.

АУ001010 /23.10.2012 г.

ОГНЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Гр.Банско, ул.”Стефан Караджа”№75

**********

ДНИ и ТБО

37.

АУ001018/ 31.10.2012 г.

АДВАНС ДИФЕНС СИСТЕМС АД

Гр.София,ул.”Свети Георги Софийски”№56

**********

ДНИ и ТБО

38.

АУ000868/ 18.10.2012 г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНЧЕВ

Гр.София,ул.”Синя скала” №10

**********

ДНИ и ТБО