Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък, 13.07.2012г.
валидно до 27.07.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

AУ000369/08.06.2012г. AУ000370/08.06.2012г. AУ000371/08.06.2012г

БЕЛВЮ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

гр.София, ул „Шейново” № 21

**********

ДНИ и ТБО

2. 

АУ000042/17.04.2012г. АУ000043/17.04.2012г.

ИНВОРИЕНТ 1 ООД

гр.Варна, ул.”Охрид №24, ет.2

**********

ДНИ и ТБО

3. 

АУ000505/20.06.2012г.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ БАЛЕВ

гр.София, ж.к.”Левски Зона Г”, бл.29, вх.А, ап.22

**********

ДНИ и ТБО

 4.

АУ000485/11.06.2012г.

ФИНЛИЙЗ АД

гр.София, ул.”Траянови врата” №5, ет.1

**********

ДНИ и ТБО

 5.

АУ000222/07.06.2012Г., АУ000223/07.06.2012Г., АУ000224/07.06.2012Г., АУ000225/07.06.2012Г., АУ000226/07.06.2012Г., АУ000227/07.06.2012Г

ЕМ ТРАВЕЛ 2000 ООД

гр.София, ул.”Доспат” №5, ет.2, ап.8

**********

ДНИ и ТБО