Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък, 18.10.2012г.
валидно до четвъртък 25.10.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 7 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПДП000451/04.09.2012г., ПДП000452/04.09.2012г., ПДП000453/04.09.2012г., ПДП000454/04.09.2012г., ПДП000455/04.09.2012г., ПДП000456/04.09.2012г.,   ПДП000457/04.09.2012г.

ФЕНИКС ГРУП ЕООД

Гр. София, бул.„Ген. Едуард Тотлебен” № 85

**********

ДНИ и ТБО

2.

ПДП000213/29.06.2012г., ПДП000214/29.06.2012г., ПДП000215/29.06.2012г., ПДП000216/29.06.2012г., ПДП000217/29.06.2012г., ПДП000218/29.06.2012г.,   ПДП000219/29.06.2012г., ПДП000220/29.06.2012г., ПДП000221/29.06.2012г., ПДП000222/29.06.2012г., ПДП000223/29.06.2012г., ПДП000224/29.06.2012г., ПДП000225/29.06.2012г.,   ПДП000226/29.06.2012г.

НЮ ЛАЙФ ЕООД

Гр. Бургас, бул. „Сан Стефано” № 8

**********

ДНИ и ТБО

3.

ПДП000460/04.09.2012г.

ИНТЕРГРУП 2003 ЕООД

Гр. София, бул.”Екзарх Йосиф” №29

**********

ДНИ и ТБО

4.

ПДП000471/18.09.2012г., ПДП000472/18.09.2012г.

ИНВОРИЕНТ 1 ООД

Гр. Варна, ул. „Охрид” №24

**********

ДНИ и ТБО