Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък, 01.11.2012г.
валидно до 08.11.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 7 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПДП000473/18.09.2012г., ПДП000475/18.09.2012г., ПДП000476/18.09.2012г., ПДП000477/18.09.2012г., ПДП000478/18.09.2012г., ПДП000479/18.09.2012г.

ЕМ ТРАВЕЛ 2000 ЕООД

Гр. София, ул.„Доспат” № 5

**********

ДНИ и ТБО

2. 

ПДП000556/04.10.2012г.

ФК КОНСТРАКШЪН ООД

Гр.София, ул.”Богатица № 9

**********

ДНИ и ТБО