Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък, 18.10.2012г.
валидно до четвъртък 01.11.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000759/14.09.2012г., АУ000758/14.09.2012г.

УОЛИНГТЪНС ЛТД ЕООД

Гр. Банско, ул.„Бъндерица” №55, вх. А, ет. 3

**********

ДНИ и ТБО

2. 

АУ000754/14.09.2012г., АУ000755/14.09.2012г., АУ000756/14.09.2012г., АУ000757/14.09.2012г.

ТУРИСТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ООД

Гр. София, ул.„Иван Сусанин” № 30

**********

ДНИ и ТБО

3. 

АУ000777/18.09.2012г., АУ000778/18.09.2012г.

        

БЪЛГЕРИЯН – БРИТИШ ЕООД

Гр.Банско, ул. „Цар Симеон”, № 42

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000779/18.09.2012г., АУ000780/18.09.2012г., АУ000781/18.09.2012г., АУ000782/18.09.2012г., АУ000783/18.09.2012г.

ТЕРА БРАВА ООД

Гр. София, бул. „Васил Левски” № 90

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000776/18.09.2012г.

КУРЗОН ДИВЕЛОПМЪНТС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл. 332, вх. 2, ет. 3

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000784/18.09.2012г., АУ000785/18.09.2012г.

МАРБАК ООД

Гр. Добринище, ул.”Цар Симеон” № 4

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000799/24.09.2012г., АУ000800/24.09.2012г.

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ШАРЛАКОВ

Гр. Банско, ул. „Симеон Молеров” № 001

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000744/14.09.2012г., АУ000745/14.09.2012г.

ВИП СИТИ ООД

Гр. София, ул.”Проф. Георги Павлов” № 23

 

 

9.

АУ000769/24.09.2012г.

ЕТ НИКОЛАЙ ГАЛЧЕВ

Гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” бл. 95, вх. В

**********

ДНИ и ТБО