Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в четвъртък, 01.11.2012г.
валидно до четвъртък 15.11.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000730/13.09.2012г.

БИ ДЖИ ЕММ ЕООД

Гр. София, ул.„Раковски” №149, ет. 2

**********

ДНИ и ТБО

2. 

АУ000814/25.09.2012г.

ХЕПИ ДЕЙС ООД

Гр.Варна, бул. „Мария Луиза”, № 3А

**********

ДНИ и ТБО

3. 

АУ000815/25.09.2012г. АУ000816/25.09.2012г.

        

КАРА ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД

Гр.София, ул. „Добри Войников”, № 19, ет. 1

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000812/25.09.2012г.

МЪНКИ БИЗНЕС ООД

Гр.Варна, ул. „Фредерик Кюри” № 84

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000701/12.09.2012г., АУ000702/12.09.2012г., АУ000703/12.09.2012г.

ЗЕКОМ ООД

Гр. Пловдив, ул. „Клокотница”, № 31

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000810/25.09.2012г.

ПОРДЖИ ПРОПЪРТИС ООД

Гр. София, бул.”Патриарх Евтимий” № 24

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000826/25.09.2012г., АУ000827/25.09.2012г.

СНОУБАУНД ЕООД

Гр. София, ул. „Цар Асен” № 11

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000807/25.09.2012г., АУ000808/25.09.2012г.

МАУНТШЕЪР ЕООД

С. Гуцал, общ. Самоков

 

 

9.

АУ000788/18.09.2012г., АУ000789/18.09.2012г.

ПИК ООД

Гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 24

**********

ДНИ и ТБО