Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 15.07.2013 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в понеделник, 15.07.2013г.
валидно до 28.07.2013 г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

 

АУ000549/26.06.2012г., АУ000550/26.06.2012г.,

АУ000551/26.06.2012г.,

АУ000552/26.06.2012 г.

ПРО ФИНАНС

Гр. София, р-н Красно село, ж.к.”Белите брези” №13, ет.3, ап.9

**********

ДНИ и ТБО

 

АУ000894/19.10.2012г.  

МАЙКЪЛ КИЙТ ЛОРЪНС

Гр. Банско, ул.„Хан Аспарух” №011, вх.5, ет.1, ап.7

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУТД000035/25.01.2013

ИМКА

Гр.Банско, ул.”Глазне”№15

**********

ТД

4.

АУЗД000232/13.06.2013

АУЗД000235/13.06.2013

АУЗД000236/14.06.2013

АУЗД000237/14.06.2013

АУЗД000238/14.06.2013

ФЕНИКС ООД

Гр.Петрич,ул.”Цар Борис ІІІ”№16

***********

ДНИ и ТБО

5.

АУЗД000257/21.06.2013

АУЗД000258/24.06.2013

АУЗД000259/24.06.2013

СПЛ ГРУП ЕООД

Гр.София, ул.”ЦарШишман”№5А ет.1, ап.2

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУЗД000241/20.06.2013г

БИПДИНТ 3М

Гр.София,ул.”Дедеагач”№60А,вх.Е,ет.4

Ап.197

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУЗД000283/27.06.2013

ЕЛ ДЖЕЙ СИИ ЕНД ГОЛФ АПАРТМЪНТС ООД

Гр.Бургас,ул.Римска,№1,ет.2

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУЗД000000292 /28.06.2013 г.

БРУСАТУН ЕООД

Гр.Разлог, ул.”Яне Сандански”№34

**********

ДНИ и ТБО

9.

АУЗД000276/27.06.2013г

БЕЛА ВИСТА ПРОПЪРТИС ООД

Гр.София,пл.”Славейков”№1В

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУЗД000260/24.06.2013г.

СИНВЕСТ ООД

Гр.София,бул.”Симеоновско шосе”№10,ап.13

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУЗД000051/24.04.2013г.

ИВАН КОНСТАНТИНОВ ВЪЛЧАНОВ

Гр.Варна,ж.к.”Чайка”№16, ап.64

**********

ПД