Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 04.09.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Публикувано в вторник 04.09.2018 г.,
валидно до вторник 18.09.2018г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14/четиринадесет/ – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение, следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответниядокумент /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000170/21.02.2 018 г.

ВАЛЕНТИНА ДОЧЕВА ШОШКОВА

гр.София общ. Столична, ЖК Света Троица, №303, вх.В, ет.13, ап.44

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000914/16.11.2017 г.

ДЖОН ДЖЕФРИ ФАРЪР

гр Добринище, общ. Банско, к-с АЛЕКСАНДРИЯ, бл.6, вх.1, ет.1, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000503/20.07.2018 г.

АУ000504/20.07.2018 г.

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ АПОЛЛОНОВ

гр.Добринище, общ. Банско, ул. Иван Вазов №12

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000450/16.08.2017г.

УЕЙН МАТЮ БАНИСТЪР

гр. Банско,общ. Банско, к-с ВИХРЕН РЕЗИДЕНС , ет.3, ап.В18

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000449/16.08.2017г.

ДЖЕНИФЪР АН БЛАЧ

гр. Банско,общ. Банско, к-с ВИХРЕН РЕЗИДЕНС, ет.2, АП.В 12

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000448/16.08.2017г.

ТРЕВЪР ДЕРЕК БЛАЧ

гр. Банско,общ. Банско , к-с ВИХРЕН НЕЗИДЕНС,   ет.2, ап.В12

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000447/11.08.2017г.

ДЖЕЙН ЕЛИЗАБЕТ ХАБЪРД

гр. Банско, общ. Банско, ул.Иконом Чучулайн   №20 - 22, ет.4, ап.28

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000444/11.08.2017г.

ШЪРЛИ МЕРИ ФИТЦСИМОНС

гр. Банско,общ. Банско , ул.мис Стоун №6, ет.1, ап.21А

**********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000434/11.08.2017г.

АУ000433/11.08.2017г.

САРА МАРИЯ ДИКСЪН

гр. Банско общ. Банско , м. Овиначе № 2, ап.2.8

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000431/11.08.2017г.

АУ000432/11.08.2017г.

РОБЪРТ ДЖЕЙНС ДИКСЪН

гр.Банскообщ. Банско, м. Овиначе №2, ап.2.8

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000374/26.06.2017г.

ЕДУАРД ДЖОН ПИТСОН

гр. Банско, общ. Банско, ул. Караманица, Грамадето №2, ет.1, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000354/23.06.2017г.

ПИТЪР УИЛЯМ ЧАПЪЛ

гр. Банско, общ. Банско, ул. Валевица, Грамадето, №9, бл.С, ет.1, ап.С11

**********

ДНИ и ТБО

           

13.

АУ000351/21.06.2017г.

ШЕЙН МАРТИН МАККОЛЪМ

гр. Банско , общ. Банско, ул. Пещерите, Кошерината, бл.1, ет.1, ап.103

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000343/21.06.2017г.

НИКОЛАОС КАЗАНДЗИДИС

гр. Банско , общ. Банско, ул. Пещерите, Кошерината, вх.С, ет.3, ап.31

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ00034721.06.2017г.

ЛИЙ МАРК МИЛС

гр. Банско, общ. Банско, к-с МАУНТИН ДРИЙМ, вх. D, ет.2, ап.D9

**********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000349/21.06.2017г.

ДЕЙВИД КЕВИН УОКЪР

гр. Банско, общ. Банско, к-с МАУНТИН ДРИЙМ, вх.Е, ет.П, ап.Е1

**********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000350/21.06.2017г.

ШИЙЛА УОКЪР

гр. Банско, общ. Банско, к-с МАУНТИЙН ДРИЙМ, вх.Е, ет.П, ап.Е1

**********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000342/20.06.2017г.

ЕМИЛИО ХЕСУС РАМОС ГОНЗАЛЕС

гр. Банско , общ. Банско, ул. Страгите №8, бл. Б, ет.2, ап.21В

**********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000341/20.06.2017г.

КОРМАК МАЙКЪЛ КОНЕЛИ

гр. Банско, общ. Банско, ап.х-л ПИРИН ПАРК ВЮ, ет.С1, ап. Р26

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000340/20.06.2017г.

ХЕЛЪН МИШЕЛ КОУП

гр. Банско, общ. Банско, к-с ВИХРЕН РЕЗИДЕНС, вх. С, ет.1М, ап.С1

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000333/19.06.2017г.

АДРИАН ПОУЛ КОУП

гр.Банско, общ. Банско, к-с ВИХРЕН РЕЗИДЕНС, вх.С, ет.1М, ап. С1

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000438/11.08.2017г.

КАЛИНКА СЛАВЕВА БЕЗИНСКА

гр. Банско, общ. Банско, ул. Плиска №9-11, ет.3, ап.13

**********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000375/26.06.2017г.

САЛИ ДЖЕЙН КАР

гр. Банско, общ. Банско, к-с МАУТНТИН ДРИЙМ, вх.G, ет. П, ап. G2

**********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000382/27.06.2017г.

ХЕДЪР ДЖЕЙН ЛИЛЕЙ

гр. Банско, общ. Банско,ап. к-с МАУНТИН ДРИЙМ , ПИ021025, вх. F, ет.0, ап.F1

**********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000361/23.06.2017г.

ДЖЕРАЛДИН ХАМЪР

гр. Банско, общ. Банско, ул. МУРАТОВО ЕЗЕРО №10, ет. 2, ап. 25

**********

ДНИ и ТБО