Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 17.10.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във сряда 17.10.2018 г.
валидно до сряда 31.10.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000639/01.10.2018 г.

КОЛОР МАТ ЕООД

гр. София, ж.к. Дианабат 19, вн.А, ет.8, ап.23

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000377/20.06.2018 г.

РОЯЛ СТРОЙТЕХ ЕООД

ГР.София, общ.Столична, ул. Проф. Хр.Вакарелски 12, вх.Б , ап.12

*********

ДНИ и ТБО

3.

АУ0002627/27.09.2018 г.

СУИТ ФА БГ ЕООД

Гр.Банско, ул.Георги Настев 1

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000197/13.03.2018 г.

АЛТАМИРА ПРОПЕРТИ ЕООД

Гр.София, общ. Столична, ул.Емилиян Станев 2А- 3Б, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ00061/25.01.2018

ШАМРОК ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД

Гр.София, общ. Столична, бул. Витоша 1А, стая 429