Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 22.10.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

публикувано в понеделник 22.10.2018 г.
валидно до понеделник 05.11.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000550/29.09.2017

РИЧЪРД ЧАРЛС ОНСЛОУ ХАРИС

гр. Банско, общ. Банско, к-с РОЯЛ БАНСКО, ат. В 101, бл.№В, ет.1

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000674/04.10.2018

АТАНАС ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ

гр. Банско, общ. Банско, ул.Драма №001, вх.А, ет.2, ап.005

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000567/28.08.2018

МАЙКЪЛ СЕБАСТИАН ГЛАДСТОН

гр. Банско, общ. Банско, ул.НЕУТОЧНЕН АДРЕС, вх.Ф, ет.1, ап.2

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000551/29.09.2017

ДМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ЛИСИЦИН

гр. Банско, общ. Банско, жс ЛАВИНА, ет.4, ап.45

**********

ДНИ и ТБО

Дата на поставяне на таблото 22.10.2018г.