Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 26.10.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък 26.10.2018 г.
валидно до петък 09.11.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000657/13.10.2017г.

МАЙКЪЛ ПОЛ КОУ

гр. Банско, общ. Банско, ул. ГЛАЗНЕ №5, ап. Е18

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000698/19.10.2017г.

МЕЙВ МАККЕЙБ

гр. Банско, общ. Банско, ап.к-с МАУНТИН ДРИЙМ, ПИ 021025,вх.G, ет.1, ап.G4

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000699/19.10.2017г.

ДЕЙВИД ПИТЪР МАККЕЙБ

гр. Банско, общ. Банско, ап.к-с МАУНТИН ДРИЙМ, ПИ 021025,вх.G, ет.1, ап.G4

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000720/23.10.2017г.

КРИСТИНА МИХАИЛОВА

гр. Банско, общ. Банско, ул. ЯВОР №34, вх.Б, ет. 5, ап.Б13

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000721/23.10.2017г.

СИМЕОН МИХАЙЛОВ

гр. Банско, общ. Банско, ул. ЯВОР №34, вх.Б, ет. 5, ап.Б13

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000695/19.10.2017г.

ЙОАНИС ПАВЛОС ГАВУХИДИС

гр. Банско, общ. Банско, ул. ЦАР СИМЕОН №82, вх.Б7, ет.0, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000694/19.10.2017г.

МАРИЯ КАРАГЯНИ

гр.Банско, общ.Банско, ул. ЦАР СИМЕОН №82, вх.Б7, ет.0, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000680/17.10.2017г.

СТЮАРТ ХАРИС

гр.Банско, общ.Банско, к-с МАУНТИН ДРИЙМ, вх.С, ет.1, ап.С3

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000559/29.09.2017г.

ДЕНИЪЛ ТАНЪР

гр.Банско, общ.Банско, ул.АСАНИЦА №12, бл.3, ет.2, ап.D302

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000558/29.09.2017г.

СЮЗАН МЕРИ РАЙТ

гр.Банско, общ.Банско, ул.АСАНИЦА №12, бл.3, ет.2, ап.D302

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000636/12.10.2017г.

РЕЙЧЪЛ БЕЙКЪР

гр.Банско, общ.Банско, ул.Страгите №8, бл.А, ет.П, ап.3А

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000701/19.10.2017г.

ИАН РИЧАРД ПАЛМЪР

гр.Банско,общ.Банско, ул. СТРАГИТЕ №8, бл.А, ет.1, ап.14А

***********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000635/12.10.2017г.

КЕВИН ПОЛ БЕЙКЪР

гр.Банско, общ.Банско, ул.Страгите №8, бл.А, ет.П, ап.3А

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000737/24.10.2017г.

ДЖОАНА ЛУИС БРОУТЪН

гр.Банско, общ.Банско, ул. Страгите №8, бл.А, ет.П, ап.10А

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000652/13.10.2017г.

КАРЪН ЛЕСЛИ УИЙЛД

гр.Банско, общ.Банско, ул.Страгите №8, бл.В, ет.1, ап.7В

**********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000651/13.10.2017г.

КРИСТОФЪР ДЖЕЙМС УИЙЛД

гр.Банско, общ.Банско, ул.Страгите №8, бл.В, ет.1, ап.7В

**********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000653/13.10.2017г.

ПАНАЙОТИС ХРИСТОС ЗОИДИС

гр.Банско, общ.Банско, ул.Страгите №8, бл.В, ет.1, ап.9В

**********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000746/25.10.2017г.

МИЛА ЗДРАВКОВА КРУМОВА

гр.Банско, общ.Банско, ул.Цървено бърдо, Шипоцко, бл.1, ет.4, ап.9, к-с БЕЛВЕДЕРЕ ХОЛИДЕЙ КЛУБ

**********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000629/12.10.2017г.

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ СИШКОВ

гр.Банско, общ.Банско, ул.Страгите №8, ет.П, ап5А

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000556/29.09.2017г.

АЛИСТАР МАРТИН ДЖЪДКИНС

гр.Банско, общ.Банско, к-с ПЕРУН ЛОДЖ, вх.Б, ет.2, ап.120

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000557/29.09.2017г.

ЛЕКСИ ДЖЪДКИНС

гр.Банско, общ.Банско, к-с ПЕРУН ЛОДЖ, вх.Б, ет.2, ап.120

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000564/02.10.2017г.

КАРОЛИН ЪРИ

гр.Банско, общ.Банско, к-с ПЕРУН ЛОДЖ, №А, ет.2, ап.109

**********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000563/02.10.2017г.

СТИВЪН ДЖОН ЪРИ

гр.Банско, общ.Банско, к-с ПЕРУН ЛОДЖ, №А, ет.2, ап.109

**********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000620/12.10.2017г.

АДРИАН МАРГАРЕТ АГНЕС СИБЕТ

гр.Банско, общ.Банско, к-с ПРЕДЕЛА II, ет.2, ап.41

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000619/12.10.2017г.

ГАРИ ДЖЕЙМС СИБЕТ

Гр.Банско, общ.Банско, , к-с ПРЕДЕЛА II, ет.2, ап.41

*********

ДНИ и ТБО