Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 31.10.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано всряда 31.10.2018 г.
валидно до сряда 14.11.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000480/18.07.2018г.

АУ000481/18.07.2018г.

АУ000482/18.07.2018г.

АУ000483/18.07.2018г.

АУ000484/18.07.2018г.

АУ000485/18.07.2018г.

ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАДЕВ

гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. ПЕТЪР ЗОГРАФСКИ №006, вх.Б, ет.05, ап. 009

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000612/11.10.2017г.

ПАНДЕ АТАНАСОВ ПАЛАПУОВ

гр. Добринище, общ. Банско, ул. Васил Коларов №006

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000906/16.11.2017г.

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА КАЛИНКОВА

гр. Радомир, общ. Радомир,гр.Радомир

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000716/23.10.2017г.

ЗОЯ ВЕНЕЛИНОВА ПОПОВА

гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Преспа №5

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000715/20.10.2017г.

ИЛИЯНА ТОДОРОВА БАЛЕВА

гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. Андрей Ляпчев №1

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000506/20.07.2018г.

СТАНИМИРА ТОМОВА СУРТАЛОВА

гр.София, общ.Столична, кв. МЛАДОСТ 4

**********

ДНИ и ТБО