Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 02.11.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 02.11.2018 г.
валидно до петък 16.11.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000215/14.03.2018 г.

ВЕС КАРГО ЕООД

гр. Банско, м.Свети Иван, бл.1, ет.5, ап.А25

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000343/15.06.2018г.

КОТА -8 ООД

гр.София, ж.к. Надежда 111, ет.8, ап.36

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000597/21.09.2018г.

АУ000598/21.09.2018г.

АУ000600/21.09.2018г.

АУ000609/21.09.2018г.

ЕС ТИ СИ БИЛДИНГ ГРУП ООД

гр.Съединение, ул. Стоян Средев 21

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000628/27.09.2018г.

САМАРДЖИЕВ -2007 ЕООД

гр.Благоевград, ул.Христо Чернопеев 43

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000636/01.10.2018г.

ЕН ОУ ЕС ЕООД

гр. София, общ. Столична, Г.С.Раковски 130, ет.1, ап.4

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000657/03.10.2018г.

ЕТ КИВА –ИЛИЯН НЕДЯЛКОВ

гр.Банско, ул. 5-ти Октомври 14

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000701/09.10.2018г.

НИКОЛАОС ЯТРУДАКИС ЕООД

гр. Банско, к-с Косара, ет.2, ап.27

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000729/10.10.2018г.

УМТАТА ЛИМИТИД

гр. Банско, к-с Пирински височини, вх.Б, ет.2, ап.Б11

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000774/16.10.2018г.

КЕРИ ХАМОНД

гр. Банско, к-с Тодорини кули, вх.В, №2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000775/16.10.2018г.

ЯН ДЪНКАН

гр. Банско, к-с Тодорини кули, вх.В, №2, ап.3

*********

ДНИ и ТБО