Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 14.11.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано всряда 14.11.2018 г.
валидно до сряда 28.11.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000610/11.10.2017г.

АВРИЛ ДЖУН АГНЮ

гр. Банско, общ. Банско, ул. Явор№48, вх.Д, ет.4, ап. 46

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000623/12.10.2017г.

КОНСТАНТИНОС АЛЕКСАНДРИДИС

гр. Банско, общ. Банско, ул. Страгите №8, бл.В, ет.2, ап.16В

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000907/16.11.2017г.

МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА КАЛИНКОВА

гр. Радомир, общ. Радомир, гр.Радомир

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000659/03.10.2018г.

МАРИЙКА ХРИСТОВА ДОНЧЕВА

гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. Люле Бургас №17

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000772/16.10.2018г.

ЮРИЙ СТОЙКОВ ЦОНЕВ

гр. Сливен, общ. Сливен, ул. Николай Петрини №2, вх.б, ет.3, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000604/21.09.2018г.

МАРИЯ БОГДАНОВА ГЕМОВА

с.Копривлен, общ.Хаджидимово, с. Копривлен

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000608/21.09.2018г.

ЕМИЛИЯ ЮЛИЕВА СИМЕОНОВА

гр.Разлог, общ. Разлог, ул. Занаятчийска №25

**********

ДНИ и ТБО